Dicționar de sinonime

Sinonime asistență

Cuvântul „asistență” are următoarele sinonime:

asistență ( substantiv )
 1. prezență, participanți, public, auditoriu
 2. ajutor, sprijin, reazem
Alte sinonime:
 • ascultători
 • ocrotire
 • protecție
 • recurs
 • ajutorință
 • ajutorie
 • sprijoană
 • sprijineală
 • iamac
 • asistare
 • suport


Sinonime Apropiate

 • ajutor - sprijin, protecție, asistență, reazem, concurs, ocrotire, tutelă, patronaj, serviciu
 • sprijin - ajutor, susținere, ocrotire, reazem, protecție, proptea, pilă, sponsor, protector
 • auditoriu - asistență, prezență, participare
 • stâlp - pilon, pilastru, grindă, susținere, sprijin, reazem, protecție, pavăză, fruntaș
 • subsidiu - subvenție, sprijin, ajutor
 • apărea - a (se) ivi, a (se) arăta, a (se) vedea, a (se) înfățișa, a (se) prezenta, a ieși, a (se) publica, a (se) tipări, a difuza
 • concurs - competiție, întrecere, concurență, confruntare, examen, ajutor, sprijin, colaborare
 • emite - a enunța, a exprima, a expune, a formula, a relata, a prezenta, a scoate, a publica, a da
 • ajutor - auxiliar, susținător, de sprijin, folositor
 • părtini - a favoriza, a avantaja, a proteja, a privilegia, a sprijini
 • pilă - rașpel, sprijin, protecție, favoare, proptea
 • recenzie - cronică, comentar, prezentare (de carte)
 • recomanda - a indica, a preconiza, a prescrie, a propune, a se prezenta, a se arăta
 • recomandare - propunere, prezentare, indicare, preconizare, aviz, sugestie, directivă
 • reimprima - a republica, a retipări

Dex asistență

 • asistență 1 Persoanele care asistă la o conferință, la un spectacol public. 2 Asistare (1) la ceva. 3 Sprijin (medical, material ). 4 ~ socială Sistem de ajutorare materială a celor inapți de muncă și fără mijloacele necesare traiului. 5 ~ mutuală înțelegere politico-militară între două sau mai multe state privind apărarea comună.
 • ASISTÉNȚĂ 1. Totalitatea persoanelor care asistă la ceva (în special la o conferință sau la un spectacol). ♦ Prezență (într-un anumit loc). 2. Sprijin, ajutor (medical, material etc.). ◊ Asistență socială = sprijinire materială a persoanelor care nu sunt apte de muncă și nu beneficiază de drepturile conferite în cadrul asigurărilor sociale. Asistență medicală = îngrijire a bolnavilor de către un personal calificat. Asistență maritimă = ajutor dat unei nave în pericol de către o altă navă. Asistență juridică = sprijin dat unei persoane pentru a-și susține drepturile în fața justiției. Asistență mutuală = înțelegere politico-militară între două sau mai multe state pentru apărarea comună împotriva unui atac armat. – Din assistance.


Sinonimul cuvântului asistență

Sinonimul cuvântului asistență


Testează-te!