Dicționar de sinonime

Sinonime corelație

Cuvântul „corelație” are următoarele sinonime:

corelație ( substantiv )
 • legătură
 • relație
 • conexiune
 • raport
Alte sinonime:
 • înlănțuire
 • consecuție
 • conexitate
 • afinitate
 • concordanță
 • corespondență
 • dependență
 • interdependență
 • reciprocitate
 • sincronism
 • corelațiune


Sinonime Apropiate

 • conexiune - legătură, înlănțuire, corelație, raport, relație
 • înlănțuire - încătușare, ferecare, legare, legătură, conexiune, corelație, relație, raport
 • relație - legătură, raport, conexiune, contingență, contact, informație, cunoștință
 • contact - atingere, legătură, relație, raport
 • contingență - contact, atingere, tangență, relație, legătură, raport
 • valență - legătură, relație, combinație
 • articulație - legătură, conexiune, încheietură
 • comunicație - legătură, relație, contact
 • limbă - limbaj, vorbire, grai, exprimare, vorbă, știre, veste, informație, relație
 • relata - a raporta, a prezenta, a expune, a povesti, a descrie, a istorisi
 • snop - fascicul, legătură, mănunchi
 • sudură - legătură, lipire, unire, sudare
 • cujbă - chingă, legătură
 • legătură - sarcină, boccea, basma, tulpan, testemel, sfoară, funie, frânghie, fașă
 • maldăr - morman, grămadă, mănunchi, legătură, vraf, snop, braț

Dex corelație

 • corelație 1 Legătură reciprocă între lucruri sau fenomene. 2 Relație în care unul dintre termeni nu poate exista fără celălalt. 3 Dependență reciprocă între două procese sau fenomene.
 • CORELÁȚIE, corelații, 1. Relație, legătură reciprocă între două sau mai multe lucruri sau fenomene; relație în care unul dintre termeni nu poate exista fără celălalt. 2. Dependență reciprocă, relație a două fenomene sau procese între variațiile cărora există o anumită legătură. – Din corrélation.
 • CORELÁȚIE, corelații, Relație, legătură reciprocă între două sau mai multe lucruri sau fenomene. Cel mai ușor este să definim arta analizînd corelația sa cu alte forme ale conștiinței sociale. V. ROM. decembrie 1950, 183. – Pronunțat: -ți-e.
 • CORELÁȚIE Relație, legătură reciprocă între lucruri sau fenomene. ♦ Transformare biunivocă prin care unui punct îi corespunde un plan și reciproc, deci unei drepte o dreaptă. ◊ Coeficient de corelație = mărime măsurând relația de similitudine dintre doi factori. .
 • CORELÁȚIE 1. relație reciprocă între lucruri sau fenomene; interdependență. ◊ relație de reciprocitate între cuvinte sau unități sintactice, în cadrul propoziției sau frazei. 2. raport de excludere între termeni care contractează aceeași relație în mod alternativ. ◊ (mat.) transformare biunivocă prin care unui punct îi corespunde un plan, și reciproc, deci unei drepte, o dreaptă. ♦ coeficient de ~ = mărime măsurând relația de similitudine între doi factori. (< fr. corrélation, lat. correlatio)


Sinonimul cuvântului corelație

Sinonimul cuvântului corelație


Testează-te!