Dicționar de sinonime

Sinonime dispoziție

Cuvântul „dispoziție” are următoarele sinonime:

dispoziție ( substantiv )
  1. hotărâre, ordin, poruncă, normă, indicație
  2. alcătuire, construcție, constituție
  3. toane, chef, gust, aplicație, poftă
Alte sinonime:
  • prescripție
  • prevedere
  • rost
  • prescript
  • clauză
  • porunceală
  • așezământ
  • carte
  • farmuta
  • învățătură
  • mandat
  • orânduială
  • orânduire
  • pitac
  • poruncită
  • povelenie
  • povelire
  • pravilă
  • rânduială
  • strânsoare
  • șart
  • tertip
  • ucaz
  • pricaz
  • consemn
  • situație
  • stare
  • voie
  • duși
  • tendință
  • rost prescript
  • condiție
  • punct
  • stipulare
  • stipulație
  • termen
  • tocmeală
  • asezământ
  • toane voie
  • dorință
  • plac
  • plăcere
  • voință
  • vrere
  • vrută
  • ogod
  • poftire
  • poftit
  • poftitură râvnă
  • râvnire
  • tabiet
  • aplecare
  • înclinare
  • înclinație
  • pornire
  • stare sufletească


Sinonime Apropiate

  • chef - petrecere, ospăț, zaiafet, benchetuială, dorință, poftă, dispoziție, gust, plac
  • hotărâre - decret, sentință, poruncă, dispoziție, ordin, edict, ordonanță, decizie, rezoluție
  • comandă - ordin, poruncă, dispoziție, conducere, comandament, șefie
  • chemare - invitare, poftire, convocare, ordin, apel, dispoziție, poruncă, înclinație, vocație
  • gust - sensibilitate, simț (estetic), stil, ținută, înclinație, preferință, predispoziție, pornire, poftă
  • prescripție - dispoziție, prevedere, obligație, aviz, indicație, rețetă, anulare, stingere, perimare (jur.)
  • regulament - statut, normă, lege, îndreptar, dispoziție
  • sistem - ansamblu, totalitate, angrenaj, structură, ordine, alcătuire, model, tipar, tip
  • veselie - voioșie, bună dispoziție, animație, jovialitate, haz, chef, petrecere, bairam
  • instrucțiune - directivă, îndrumare, dispoziție, indicație, lămurire
  • legiuire - lege, normă, dispoziție, legislație, reglementare, pravilă
  • lege - normă, legiuire, pravilă, dispoziție, regulă, tipic, datină, tradiție, obicei
  • mandat - împuternicire, delegație, procură, solie, dispoziție, ordin, instrucțiune
  • comandament - imperativ, cerință, exigență, pretenție, nevoie, poruncă, regulă, normă, lege
  • consemn - ordin, dispoziție, parolă

Dex dispoziție

  • dispoziție 1 Așezare a unor elemente într-un anumit loc, într-un anumit fel, într-o anumită ordine. 2 Construcție după un anumit plan. 3 Prevedere obligatorie cuprinsă într-o lege sau într-un regulament. 4 Măsură sau hotărâre luată de un organ ierarhic superior și obligatorie pentru organul în subordine dispunere, orânduială, orânduire, ordine, rostire, regulație. 5 Organ de ~ Organ care hotărăște. 6 În ~ (sau la, spre sau, , în ~ia) Pregătit să îndeplinească ordinele sau dorințele cuiva. 7 La bunul plac al cuiva. 8 La îndemâna cuiva (spre a fi de folos). 9 A fi (sau a sta, a se afla ) la ~ia cuiva A fi gata să satisfacă dorințele, ordinele cuiva. 10 Înclinare (naturală) spre... 11 Dorință. 12 Intenție (momentană) de a face un lucru. 13 Stare sufletească (bună sau rea). 14 Sentiment. 15 Ordonare a părților unui discurs, ale unei compoziții
  • DISPOZÍȚIE, dispoziții, 1. Prevedere obligatorie cuprinsă într-un act normativ; măsură sau hotărâre luată de un organ ierarhic superior și obligatorie pentru organul în subordine. ◊ La dispoziție = la îndemână. ◊ A fi (sau a sta, a se afla etc.) la dispoziția cuiva = a fi gata să satisfacă dorințele, ordinele cuiva. 2. Așezare a unor elemente într-un anumit loc, într-un anumit fel, într-o anumită ordine; alcătuire, construcție după un anumit plan. 3. Stare sufletească (bună sau rea); dorință (momentană) de a face un anumit lucru. 4. (La ) Aptitudini. – Din disposition, dispositio, -onis.


Sinonimul cuvântului dispoziție

Sinonimul cuvântului dispoziție


Testează-te!