Dicționar de sinonime

Sinonime răzbate

Cuvântul „răzbate” are următoarele sinonime:

răzbate ( verb )
 1. a reuși, a răzbi, a depăși, a trece (înainte)
 2. a străbate, a pătrunde, a se strecura, a ajunge
Alte sinonime:
 • pătrunde
 • ajunge
 • bate
 • birui
 • colinda
 • copleși
 • cuprinde
 • cutreiera
 • înfrânge
 • întrece
 • învinge
 • parcurge
 • răzbi
 • străbate
 • târgui
 • tocmi
 • vântura
 • a străpunge
 • a trece
 • a penetra
 • a-și face drum
 • a se răspândi
 • a birui
 • a învinge
 • a cuprinde
 • a copleși


Sinonime Apropiate

 • răzbi - a răzbate, a înainta, a trece, a depăși, a izbuti, a birui, a dovedi, a copleși, a cuprinde
 • străbate - a cutreiera, a răzbi, a răzbate, a traversa
 • ajunge - a sosi, a veni, a reuși, a izbuti, a răzbate, a deveni, a se îmbogăți, a se realiza, a parveni
 • străpunge - a perfora, a găuri, a sparge, a pătrunde, a penetra, a străbate
 • fofila - a se strecura, a se furișa, a se introduce, a se prelinge, a pătrunde
 • furișa - a se strecura, a se fofila, a pătrunde, a se prelinge
 • intra - a pătrunde, a (se) introduce, a (se) băga, a (se) vârî, a intra, a se strânge, a se strecura, a-și face loc, a încăpea
 • birui - a învinge, a izbândi, a înfrânge, a răzbi, a depăși
 • covârși - a copleși, a întrece, a năpădi, a depăși, a învinge, a birui, a înfrânge, a doborî, a răzbi
 • depăși - a întrece, a devansa, a răzbi, a surmonta, a învinge, a înfrânge
 • răsuflat - învechit, depășit
 • sagacitate - pătrundere, agerime, ascuțime, subtilitate
 • sesiza - a observa, a constata, a înregistra, a pricepe, a înțelege, a intui, a prinde, a pătrunde, a arăta
 • stângaci - neîndemânatic, inabil, neajutorat, nereușit, mediocru, primitiv, slăbuț
 • traversa - a trece, a străbate, a merge (peste)

Dex răzbate

 • răzbate 1 A învinge. 2 A nimici. 3 (în corelație cu „a bate”) A bate din nou. 4 A bate cu putere. 5 (; păsări; determinat prin „din aripi”) A lovi aerul cu aripile. 6 A-și face (cu greu) drum prin... 7 A trece (dincolo) a pătrunde, a răzbi (13) 8 ( glas, zgomot ) A se face auzit până la... 9 ( idei, știri ) A deveni cunoscut a se difuza (2). 10 (Subiectul indică senzații, sentimente ) A pune stăpânire pe cineva a copleși (12). 11 A ajunge (cu greu) undeva (înlăturând obstacolele) a răzbi (16). 12 A ~ cu urechea A-și încorda auzul, ascultând cu atenție. 13 A reuși (1). 14 A se strădui mult în viață. 15-16 ( „prin”) A umbla în lung și în lat a cutreiera (2). 17 A se târgui la preț. 18 A încerca să convingi pe cineva să vândă la un preț mai mic. 19 (Rar; prin apropiere de „a zbate”) A se zbuciuma.
 • RĂZBÁTE, răzbát, III. 1. A-și face, a-și croi drum prin..., a înainta cu greu, înlăturând obstacolele; a străbate, a pătrunde. 2. A răzbi (2), a izbuti. 3. A umbla în lung și în larg; a cutreiera, a colinda. 4. (Despre stări, sentimente) A pune stăpânire cu putere pe cineva; a birui, a învinge, a copleși, a răzbi (4). – răz- + bate.
 • RĂZBÁTE, răzbát, III. 1. A-și face, a-și croi drum prin..., a înainta cu greu, înlăturând obstacolele; a străbate, a pătrunde. 2. A răzbi (2), a izbuti. 3. A umbla în lung și în larg; a cutreiera, a colinda. 4. (Despre stări, sentimente) A pune stăpânire cu putere pe cineva; a birui, a învinge, a copleși, a răzbi (4). – Răz- + bate.


Sinonimul cuvântului răzbate

Sinonimul cuvântului răzbate


Testează-te!