Dicționar de sinonime

Sinonime relație

Cuvântul „relație” are următoarele sinonime:

relație ( substantiv )
 1. legătură, raport, conexiune, contingență, contact
 2. informație, cunoștință
Alte sinonime:
 • arătare
 • expunere
 • istorisire
 • înfățișare
 • narare
 • povestire
 • prezentare
 • relatare
 • corelație
 • înlănțuire
 • consecuție
 • conexitate
 • relații de imprecizie = relații de nedeterminare
 • relații de nedeterminare relații de imprecizie
 • nex
 • legământ
 • referință
 • schesis
 • proporție


Sinonime Apropiate

 • contingență - contact, atingere, tangență, relație, legătură, raport
 • conexiune - legătură, înlănțuire, corelație, raport, relație
 • contact - atingere, legătură, relație, raport
 • corelație - legătură, relație, conexiune, raport
 • înlănțuire - încătușare, ferecare, legare, legătură, conexiune, corelație, relație, raport
 • comunicație - legătură, relație, contact
 • limbă - limbaj, vorbire, grai, exprimare, vorbă, știre, veste, informație, relație
 • valență - legătură, relație, combinație
 • articulație - legătură, conexiune, încheietură
 • cunoștință - știință, pregătire, informare, cultură, carte, studii, știre, veste, informație
 • relata - a raporta, a prezenta, a expune, a povesti, a descrie, a istorisi
 • snop - fascicul, legătură, mănunchi
 • sudură - legătură, lipire, unire, sudare
 • știre - informație, veste, noutate, comunicare, înștiințare, cunoaștere, consimțire, aprobare, permisie
 • veste - știre, informație, noutate, faimă, renume, reputație

Dex relație

 • relație 1 Relatare. 2 Dare de seamă. 3 Informație. 4 A da ~ii A informa. 5 (; de obicei urmat de determinări care indică felul, natura, caracterul) Legătură între două sau mai multe persoane, popoare, state, clase 6 ~ii de producție Legături care se stabilesc între oameni în procesul de producție a bunurilor materiale. 7 ~ii diplomatice Relații politice cu caracter de continuitate între state, stabilite prin agențiile diplomatice ale acestora. 8 Legături pe care le are cineva cu oamenii influenți, în măsură să dea un sprijin, un ajutor 9 Legătură de dragoste. 10 Legătură sexuală. 11 Conexiune între obiecte, procese, fenomene sau între însușirile acestora. 12 Conexiune interdependentă a două sau mai multe elemente lingvistice. 13 Complement circumstanțial de ~ Complement circumstanțial care arată obiectul la care se referă o acțiune sau o calitate, limitând de obicei la o parte a lui acțiunea sau calitatea. 14 Propoziție circumstanțială de ~ Propoziție circumstanțială care corespunde ca funcție complementului circumstanțial de relație. 15 Timp de ~ Timp relativ.


Sinonimul cuvântului relație

Sinonimul cuvântului relație


Testează-te!