Dicționar de sinonime

Sinonime spațiu

Cuvântul „spațiu” are următoarele sinonime:

spațiu ( substantiv )
 1. cuprins, întindere, suprafață, zonă, distanță
 2. răstimp, perioadă, interval, durată
Alte sinonime:
 • depărtare
 • scopot
 • văzduh
 • întins
 • teritoriu
 • cuprindere
 • olat
 • loc
 • cale
 • aer
 • atmosferă
 • cer
 • slavă
 • zări
 • eter
 • tărie
 • epocă
 • răgaz
 • timp
 • vreme
 • răspas
 • soroc
 • seamă
 • zăstimp
 • protesmie
 • orizont


Sinonime Apropiate

 • răstimp - interval, perioadă, durată, răspas
 • timp - vreme, răstimp, perioadă, durată, răgaz, interval, moment, dată, ritm
 • interval - răstimp, perioadă, termen, distanță
 • durată - perioadă, răstimp, timp, interval, răstimp
 • cuprins - întindere, spațiu, teritoriu, suprafață, loc, ținut, regiune, conținut, corp
 • distanță - depărtare, interval, spațiu, întindere, diferență, deosebire, nepotrivire
 • zonă - regiune, sector, suprafață, domeniu, spațiu, porțiune
 • lungime - extindere, mărime, extensiune, durată, întindere, distanță, măsură
 • epocă - eră, ev, timp, vreme, interval, răstimp, perioadă
 • întindere - extindere, extensiune, desfășurare, amploare, lungime, distanță, mărime, cuprindere, vastitate
 • larg - întindere, cuprins, lărgime
 • anvergură - întindere, lărgime, spațiu
 • areal - arie, întindere, suprafață
 • ciclu - perioadă, răstimp, menstruație, period, regulă, lanț, grup
 • eră - epocă, perioadă, interval

Dex spațiu

 • SPÁȚIU, spații, 1. (; la ) Formă obiectivă și universală a existenței materiei, inseparabilă de materie, care are aspectul unui întreg neîntrerupt cu trei dimensiuni și exprimă ordinea coexistenței obiectelor lumii reale, poziția, distanța, mărimea, forma, întinderea lor. ♦ Mulțime de puncte care prezintă anumite proprietăți. ◊ Geometrie în spațiu = ramură a geometriei care studiază figurile ale căror elemente sunt situate în planuri diferite. 2. Întindere nemărginită care cuprinde corpurile cerești; văzduh; porțiune din atmosferă; întinderea, locul care ne înconjoară. ◊ Spațiu aerian = porțiune din atmosferă corespunzătoare limitelor teritoriale ale unui stat și în care acesta își exercită suveranitatea. Spațiu cosmic = întindere nemărginită situată dincolo de atmosfera Pământului. ♦ Perspectivă vastă, orizont larg. 3. Loc, suprafață, întindere limitată. ♦ Limitele între care se desfășoară o acțiune; cadru. ♦ Lungime luată de-a lungul traiectoriei unui corp mobil. 4. Loc (liber) între două obiecte; distanță, interval. ◊ Spațiu verde = suprafață acoperită de vegetație în perimetrul unei așezări. ♦ Interval alb lăsat între cuvintele sau rândurile culese; unealtă cu care se realizează acest interval. ♦ Interval între liniile unui portativ. 5. Interval de timp, răstimp. – Din spatium, espace.


Sinonimul cuvântului spațiu

Sinonimul cuvântului spațiu


Testează-te!