Dicționar de sinonime

Sinonime viteză

Cuvântul „viteză” are următoarele sinonime:

viteză ( substantiv )
 • rapiditate
 • iuțeală
 • repeziciune
 • velocitate
Alte sinonime:
 • celeritate
 • fugă
 • grabă
 • viteză instantanee = viteză momentană
 • viteză momentană viteză instantanee
 • goană
 • zbor
 • repezeală
 • zor
 • grăbire
 • repejune


Sinonime Apropiate

 • iuțeală - grabă, viteză, rapiditate, repeziciune, sprinteneală
 • grabă - zor, viteză, repezeală, iuțeală, rapiditate, urgență, nerăbdare, precipitare, pripă
 • promptitudine - rapiditate, operativitate, repeziciune
 • goană - fugă, alergare, cursă, viteză, hăituială, stârnire, haită, împreunare, montă
 • pilota - a conduce, a reduce viteza

Dex viteză

 • VITÉZĂ, viteze, 1. Rapiditate în deplasare; iuțeală, repeziciune. ◊ În (plină) viteză = cu viteză (foarte) mare. ◊ Dă-i viteză = pornește în grabă! mergi repede! A băga pe cineva în viteză = a sili pe cineva să-și părăsească obișnuita comoditate și să acționeze, să lucreze cu promptitudine, repede. 2. Raportul dintre spațiul parcurs de un mobil și timpul folosit pentru parcurgerea acestui spațiu; raportul dintre variația unei mărimi și timpul în care se produce această variație. Viteză cosmică = viteză cuprinsă între 7,912 și 16,6 km/secundă imprimată navelor cosmice de la înscrierea pe o orbită circulară a Pământului până la părăsirea sistemului solar. ♦ Ritmul în care se produce sau se repetă un proces chimic, fiziologic, electric etc., raportat la o unitate de timp. ◊ Viteză de sedimentare = interval de timp în care se depun hematiile în sângele rămas necoagulat, servind la diagnosticarea sau urmărirea evoluției unor boli. ♦ Fiecare dintre raporturile de demultiplicare dintre turația motorului unui vehicul și turația arborelui care transmite mișcarea la roțile propulsoare ale vehiculului. – Din vitesse.


Sinonimul cuvântului viteză

Sinonimul cuvântului viteză


Testează-te!