Dicționar de sinonime

Sinonime șiretenie

Cuvântul „șiretenie” are următoarele sinonime:

șiretenie ( substantiv )
 • viclenie
 • perfidie
 • ipocrizie
 • falsitate
 • șmecherie
Alte sinonime:
 • curs
 • desfășurare
 • dezvoltare
 • evoluție
 • mers
 • succesiune
 • șir
 • șirag
 • subterfugiu
 • șireție
 • stratagemă
 • șiretlic
 • tertip
 • truc
 • vicleșug
 • solomonie
 • mișculanță
 • marafet
 • măiestrie
 • chichiță
 • chițibuș
 • manevră
 • merchez


Sinonime Apropiate

 • minciună - neadevărat, denaturare, falsificare, scorneală, plăsmuire, duplicitate, ipocrizie, viclenie, perfidie
 • perfidie - fățărnicie, falsitate, nesinceritate
 • șiretlic - truc, șmecherie, stratagemă, subterfugiu, șiretenie, tertip
 • șmecherie - șiretlic, subterfugiu, trac, șiretenie, tertip
 • falsitate - neadevăr, inexactitate, înșelătorie, denaturare, plăsmuire, escamotare, minciună, deformare, ipocrizie
 • mascaradă - prefăcătorie, farsă, duplicitate, ipocrizie, viclenie, glumă, festă, păcăleală, caraghioslâc
 • truc - șiretlic, subterfugiu, vicleșug, tertip, stratagemă, șmecherie
 • felonie - viclenie, infidelitate
 • ficțiune - născocire, plăsmuire, scorneală, basm, poveste, falsitate, irealitate, aparență, minciună
 • inexactitate - eroare, neadevăr, falsitate, minciună, greșeală
 • mișmaș - amestecătură, harababură, tertip, șmecherie, învârteală
 • necinste - dezonoare, ocară, rușine, înjosire, ofensă, jignire, incorectitudine, rea-credință, perfidie
 • duplicitate - fățărnicie, ipocrizie
 • fofârlică - șmecherie, minciună, înșelăciune

Dex șiretenie

 • șiretenie2 1 Evoluție (a unei întâmplări, a unei situații ). 2 Succesiune de peripeții. 3 Relatare a unei situații, a unei întâmplări (pop) tărășenie. 4 Semnificație.
 • șiretenie1 1-4 Însușirea de a fi șiret3 (1-2, 4, 6). 5 Comportare de om șiret3 (1) viclenie, (rar) șiretlic (5), șireție (1). 6 Faptă șireată3 (2) stratagemă, subterfugiu, tertip, truc, șarlatanie (1), șiretlic (1), vicleșug, (rar) șireție (2). 7 Vorbă șireată2 (2) perfidie.
 • ȘIRETÉNIE1, șiretenii, Însușirea de a fi șiret2; faptă sau vorbă șireată; viclenie, perfidie, șireție. – Șiret2 + -enie.
 • ȘIRETÉNIE2, șiretenii, Desfășurare, curs (al unei întâmplări, al unei situații), istorisire cu multe peripeții; relatare a unei întâmplări, a unei situații etc.; tărășenie. – șir.
 • ȘIRETÉNIE1 șiritenie.
 • ȘIRETÉNIE2, șiretenii, Faptul de a fi șiret ( șmecherie, viclenie); faptă sau vorbă șireată ( șiretlic, vicleșug). Murmură cu o clipire de șiretenie în ochi. DUMITRIU, N. 172. Văduva zîmbi cu dulceață și cu șiretenie spre pan Sampil. SADOVEANU, O. VII 138. Omul nu e numai o ființă care, cu șiretenie ori cu brutalitate, călcînd și strivind pe alții, caută să-și cucerească un loc la ospățul vieții. BRĂTESCU-VOINEȘTI, Î. 13. ◊ (Cu o nuanță de simpatie) Nu era mare lucru în scrisorile ei: aceeași și iar aceeași afecțiune fără margini, ce-i umplea tot sufletul, spusă fără șiretenie, cu aceleași cuvinte; dar asta era lucru mare. D. ZAMFIRESCU, R. 199.


Sinonimul cuvântului șiretenie

Sinonimul cuvântului șiretenie


Testează-te!