Dicționar de sinonime

Sinonime inexactitate

Cuvântul „inexactitate” are următoarele sinonime:

inexactitate ( substantiv )
 • eroare
 • neadevăr
 • falsitate
 • minciună
 • greșeală
Alte sinonime:
 • infidelitate
 • incorectitudine
 • neexactitate
 • netemeinicie
 • fals


Sinonime Apropiate

 • falsitate - neadevăr, inexactitate, înșelătorie, denaturare, plăsmuire, escamotare, minciună, deformare, ipocrizie
 • eroare - greșeală, inexactitate, neadevăr, erezie, culpă, vină, abatere
 • greșeală - abatere, eroare, culpă, vină, păcat, vinovăție, sminteală, rătăcire, inexactitate
 • incorectitudine - eroare, inexactitate, greșeală, neregulă, necinste
 • ficțiune - născocire, plăsmuire, scorneală, basm, poveste, falsitate, irealitate, aparență, minciună
 • gogoașă - pancovă, craflă, cocon, minciună, născoceală, poveste, neadevăr
 • inadvertență - greșeală, eroare, scăpare, nepotrivire, neconcordanță
 • minciună - neadevărat, denaturare, falsificare, scorneală, plăsmuire, duplicitate, ipocrizie, viclenie, perfidie
 • neregularitate - abatere, deviere, eroare, greșeală, ondulație, sinuozitate, accident, iregularitate
 • neregulă - dezordine, neorânduială, răvășeală, harababură, debandadă, abatere, eroare, inexactitate, deviere
 • culpabilitate - greșeală, abatere, culpă, eroare, păcat, vină, vinovăție
 • erezie - eres, superstiție, eroare, rătăcire, greșeală, păcat
 • perfidie - fățărnicie, falsitate, nesinceritate
 • poveste - narațiune, basm, istorisire, povestire, născocire, scornitură, minciună, brașoave, pățanie
 • scorneală - minciună, invenție, născocire

Dex inexactitate

 • inexactitate 1 Lipsă de exactitate neexactitate. 2-3 Afirmație (inexactă sau) greșită eroare, neadevăr. 4 Lipsă de punctualitate. 5 Neadevăr.
 • INEXACTITÁTE, inexactități, Lipsă de exactitate, neexactitate; afirmație inexactă, greșeală, eroare, neadevăr. ♦ Lipsă de punctualitate. – In1- + exactitate sau inexact + -itate.
 • INEXACTITÁTE, inexactități, Lipsă de exactitate; neexactitate, neadevăr. Cu materialul sistematizat înaintea lui de alți cercetători de documente, să treacă la... lucrări de sinteză fără riscul inexactităților de amănunt. CAMIL PETRESCU, O. II 419.
 • INEXACTITÁTE Lipsă de exactitate; neadevăr. .
 • INEXACTITÁTE lipsă de exactitate; neadevăr. (< inexact + -itate)
 • INEXACTITÁTE ~ăți f. 1) Lipsă de exactitate, de precizie; imprecizie. 2) Lipsă de punctualitate. 3) Deviere de la adevăr; neadevăr; greșeală; eroare. /in- + exactitate
 • inexactitate f. 1. lipsă de exactitate; 2. eroare comisă prin inexactitate.
 • inexactitáte și inexactitúdine f. (d. exactitate și exactitudine; fr. inexactitude). Lipsă de exactitate. – Ob. inegz- (ca fr.).
 • INEXACTITÁTE s. 1. v. greșeală. 2. v. falsitate. 3. infidelitate. (~ unei traduceri.)
 • INEXACTITATE 1. eroare, greșeală, incorectitudine. (O ~ de calcul.) 2. falsitate, neadevăr, neexactitate, netemeinicie. (~ unei afirmații.)


Antonime inexactitate

 • Inexactitate ≠ exactitate


Sinonimul cuvântului inexactitate

Sinonimul cuvântului inexactitate


Testează-te!