Dicționar de sinonime

Sinonime cenaclu

Cuvântul „cenaclu” are următoarele sinonime:

cenaclu ( substantiv )
 • grup (literar-artistic)
 • reuniune
 • asociere
Alte sinonime:
 • areopag
 • capelă
 • cerc
 • cinecenaclu
 • club
 • grup
 • pleiadă
 • societate


Sinonime Apropiate

 • recepție - reuniune, ospăț, banchet, primire, preluare, înregistrare
 • sinteză - concentrare, condensare, rezumat, contopire, asociere
 • ședință - consfătuire, adunare, întrunire, reuniune (oficială)
 • șezătoare - dacă, întrunire (amicală), reuniune literară
 • federație - grupare, reuniune, alianță, coaliție
 • fraternizare - înfrățire, unire, solidarizare, asociere
 • întrunire - adunare, reuniune, întâlnire, convocare, strângere
 • alianță - asociere, înțelegere, legătură, solidarizare
 • coaliție - alianță, unire, asociere, înțelegere, convenție
 • cartel - monopol, grupare, asociere, înțelegere, coaliție
 • club - asociație, confrerie, societate, grup, reuniune

Dex cenaclu

 • cenáclu 1 Sală în care Iisus Hristos s-a întrunit cu ucenicii săi pentru cina cea de taină și în care apostolii adunați au primit Sfântul Duh. 2 Grup de literați, artiști care împărtășesc aceleași idei, alcătuiesc același curent. 3 Reuniune a unui cenaclu (2). 4 Sală în care este un cenaclu (2).
 • CENÁCLU, cenacluri, Grup de literați, de artiști etc. legați prin afinități estetice, temperamentale, care au aspirații, program estetic comun și, uneori, o publicație proprie; reunire periodică a unui asemenea grup. – Din cénacle, cenaculum.
 • CENÁCLU, cenacluri, Grup de literați, de artiști etc. legați prin afinități estetice, temperamentale, care au aspirații, program estetic comun, uneori o publicație proprie. ♦ Reunire periodică a unui asemenea grup. – Din cénacle, cenaculum.
 • CENÁCLU, cenacluri, Grup de literați sau de artiști avînd o îndrumare critică comună, o ideologie comună; reuniune a unui asemenea grup. cerc, școală. Uniunea compozitorilor din R.P.R. își propune să organizeze concerte, reuniuni, cenacluri muzicale și audiții, în care să se pună în discuție lucrările compozitorilor și problemele creației. CONTEMPORANUL, S. II, 1949, 158, 5/l. – și: cenacle (CONTEMPORANUL, S. II, 1949, 156, 11/6).
 • CENÁCLU, cenacluri, Grup de literați sau de artiști având o îndrumare critică și o ideologie comună; reunire a unui asemenea grup. – cénacle ( cenaculum).


Sinonimul cuvântului cenaclu

Sinonimul cuvântului cenaclu


Testează-te!