Dicționar de sinonime

Sinonime familie

Cuvântul „familie” are următoarele sinonime:

familie ( substantiv )
 1. cămin, casă, menaj
 2. neam, rudă, descendență, spiță, viță, stirpe, origine, seminție
Alte sinonime:
 • sămânță
 • semințenie
 • tălaie
 • pojijie
 • femeie
 • rudenie
 • sânge
 • dinastie
 • familie radioactivă = serie radioactivă
 • ai casei
 • ascendență
 • filiație
 • filiațiune
 • genealogie
 • generație
 • proveniență
 • rasă
 • sușă
 • castă
 • clan
 • trib
 • serie radioactivă


Sinonime Apropiate

 • spiță - fuscel, stinghie, rudă, neam, rang, grad, descendență, origine
 • viță - vie, coardă, vlăstar, rudă, descendent, neam, urmaș
 • generație - descendență, spiță, neam
 • gospodărie - familie, cămin, menaj, posesiune, acareturi
 • menaj - gospodărie, casă, căsătorie, căsnicie, familie
 • spital - clinică, sanatoriu, casă de sănătate, lazaret
 • vatră - cămin, cuptor, sobă, casă, locuință, așezământ, țară, patrie
 • casap - măcelar casă1, locuință, domiciliu, cămin, adăpost, clădire, imobil, construcție, zidire
 • cămin - șemineu, vatră, cuptor, sobă, coș, horn, fumar, casă, adăpost
 • clan - gintă, neam, spiță, comunitate, gașcă, bandă, clică, șleahtă
 • cuib - culcuș, sălaș, cuibar, bârlog, adăpost, casă, cămin, locuință, matcă
 • domiciliu - locuință, casă, cămin
 • familist - căsătorit, însurat, cu familie
 • păstra - a conserva, a reține, a cruța, a menaja, a dura, a dăinui, a se menține, a persista, a exista
 • percepe - a simți, a sesiza, a înțelege, a observa, a distinge, a remarca, a încasa, a strânge, a aduna (impozite)

Dex familie

 • familie 1 Totalitate a persoanelor unite prin legături de sânge sau prin alianță. 2 Soțul, soția și copiii lor. 3 Soția și copiii cuiva. 4 ~ mare (sau grea) Casă cu mulți copii. 5 de ~ Fizionomie caracteristică unui grup de persoane înrudite prin sânge. 6 Consiliu de ~ Consiliu instituit de autoritățile judecătorești pentru a apăra interesele minorilor. 7 Totalitate a persoanelor care se trag dintr-un strămoș comun casă (43), descendență, neam. 8 Om (sau fată, băiat) de ~ (bună) Persoană aparținând unei familii (7) de calitate sau bine situate social. 9 Boieri. 10 Dinastie. 11 (În Roma antică) Totalitate a persoanelor din aceeași casă, aflate sub autoritatea lui „pater familias”, căruia îi revenea responsabilitatea juridică asupra lor. 12 Grup de mai multe ființe, cu origine comună. 13 ~ de albine Totalitate a albinelor dintr-un stup (matcă, albine lucrătoare și trântori). 14 Grup mare de oameni, de popoare cu interese și idealuri comune. 15 Categorie sistematică inferioară ordinului, ce cuprinde genuri de organisme cu caractere comune. 16 ~ de cuvinte Grup de cuvinte, derivate și compuse, formate de la același cuvânt de bază. 17 ~ de limbi Grup de limbi care provin dintr-o limbă comună inițială. 18 ~ radioactivă Ansamblu format dintr-un element radioactiv inițial și toate elementele rezultate din acesta prin dezintegrări succesive. 19 Mulțime de drepte, curbe sau suprafețe ale căror ecuații se deosebesc doar prin valoarea unor parametri.


Sinonimul cuvântului familie

Sinonimul cuvântului familie


Testează-te!