Dicționar de sinonime

Sinonime imunitate

Cuvântul „imunitate” are următoarele sinonime:

imunitate ( substantiv )
 • inviolabilitate
 • intangibilitate
Alte sinonime:
 • apărare
 • imunizare
 • mitridatizare
 • rezistență
 • seroterapie
 • vaccinație
 • dispensă
 • exempțiuneDex imunitate

 • imunitate 1 Rezistență a organismului față de acțiunea microbilor patogeni sau a produșilor toxici ai acestora. 2 Calitate a unei persoane de a nu putea fi trasă la răspundere, de a nu i se putea aplica nici o pedeapsă în cazul în care ar comite un fapt penal. 3 (; în societatea medievală) Privilegiu acordat sau recunoscut la cerere, printr-un act al monarhului, stăpânilor de pământ, de a judeca, de a strânge impozite, de a ridica la oaste pe domeniile lor, fără amestecul reprezentanților puterii centrale. 4 Ansamblu de drepturi de care se bucură unele categorii de persoane. 5 ~ parlamentară Situație de care se bucură membrii unei adunări legislative, de a nu putea fi urmăriți sau arestați fără aprobarea organului din care fac parte. 6 ~ diplomatică Inviolabilitate juridică de care se bucură reprezentanții diplomatici, familiile lor 7 Imposibilitate de a fi atins de vreun rău.


Sinonimul cuvântului imunitate

Sinonimul cuvântului imunitate


Testează-te!