Dicționar de sinonime

Sinonime scorni

Cuvântul „scorni” are următoarele sinonime:

scorni ( verb )
 1. a plăsmui, a inventa, a minți, a născoci, a broda, a ticlui, a urzi
 2. a stârni, a isca, a hăitui
Alte sinonime:
 • inventa
 • a fabula
 • a scoate
 • a scornoci
 • a băsni
 • a fabrica
 • a țese
 • a tăia
 • a ascuți
 • hăitui
 • a scormoni
 • a scociorî
 • agita
 • ațâța
 • cauza
 • declanșa
 • deștepta
 • determina
 • dezlănțui
 • fixa
 • genera
 • hotărî
 • incita
 • instiga
 • institui
 • isca
 • izbucni
 • întărâta
 • întocmi
 • naște
 • orândui
 • porni
 • pricinui
 • prilejui
 • produce
 • provoca
 • râcâi
 • rândui
 • scormoni
 • scula
 • scurma
 • stabili
 • statornici
 • stârni
 • trezi
 • tulbura
 • a afla
 • a concepe
 • a crea
 • a descoperi
 • a elabora
 • a face
 • a găsi
 • a gândi
 • a imagina
 • a plănui
 • a proiecta
 • a realiza
 • a izvodi
 • a iscodi
 • a închipui
 • a tocmi
 • a unelti
 • a naște
 • a zămisli
 • a goni
 • a zgorni
 • a pune la cale
 • a se isca
 • a se ivi
 • a se porni
 • a se stârni
 • a se dezlănțui


Sinonime Apropiate

 • stârni - a isca, a scorni, a zgândări, a agita, a hăitui, a provoca, a determina, a pricinui, a ațâța
 • ticlui - a aranja, a potrivi, a așeza, a născoci, a scorni, a minți
 • broda - a coase, a înflora, a scorni, a născoci, a inventa
 • fantezie - imaginație, închipuire, reverie, plăsmuire, scornire, născocire, ficțiune, himeră, iluzie
 • imagina - a închipui, a reprezenta, a concepe, a vedea, a inventa, a născoci, a combina, a scorni, a izvodi
 • concepe - a gândi, a imagina, a descoperi, a inventa, a crea, a proiecta, a născoci, a închipui, a urzi
 • poveste - narațiune, basm, istorisire, povestire, născocire, scornitură, minciună, brașoave, pățanie
 • fictiv - imaginar, ireal, plăsmuit, născocit, fals, artificial, simulat, aparent, iluzoriu
 • ficțiune - născocire, plăsmuire, scorneală, basm, poveste, falsitate, irealitate, aparență, minciună
 • găsi - a afla, a descoperi, a dibui, a născoci, a izvodi, a inventa, a imagina, a gândi, a elabora
 • goană - fugă, alergare, cursă, viteză, hăituială, stârnire, haită, împreunare, montă
 • hăituială - fugărire, goană, stârnire, gonire, alungare
 • isca - a stârni, a provoca, a declanșa, a determina, a produce, a se ivi, a apărea, a naște
 • imaginar - fictiv, închipuit, ireal, plăsmuit, născocit, fantezist
 • închipui - a imagina, a reprezenta, a figura, a concepe, a gândi, a plăsmui, a elabora, a inventa, a crede

Dex scorni

 • SCORNÍ, scornesc, IV. 1. A plăsmui, a inventa. ♦ A născoci ceva cu intenția de a induce în eroare; a ticlui, a urzi. 2. A se isca, a se ivi, a se porni, a se declanșa, a se stârni, a se dezlănțui. 3. A face să iasă din adăpost; a stârni, a urni. – Din skorna, skornjaty.
 • SCORNÍ, scornesc, IV. 1. A plăsmui, a inventa; a concepe, a crea. 2. A lansa (cu rea-credință) o minciună, un zvon (pentru a înșela); a urzi, a ticlui. 3. A se isca, a se ivi, a se porni, a se declanșa, a se stârni, a se dezlănțui. 4. A face să se miște din locul unde se află, să iasă din adăpost; a stârni, a urni. – Din skorna, skornjaty.


Sinonimul cuvântului scorni

Sinonimul cuvântului scorni


Testează-te!