Dicționar de sinonime

Sinonime agitație

Cuvântul „agitație” are următoarele sinonime:

agitație ( substantiv )
 1. tumult, frământare, neastâmpăr, neliniște
 2. răscoală, răzvrătire, rebeliune
Alte sinonime:
 • clocot
 • freamăt
 • învolburare
 • tălăzuire
 • vuiet
 • zbatere
 • zbucium
 • zbuciumare
 • zbuciumeală
 • turbulență
 • impaciență
 • tulburare
 • vâlvă
 • zarvă
 • înfrigurare
 • forfotă
 • efervescență
 • animație
 • dezordine
 • busculadă


Sinonime Apropiate

 • răzmeriță - răscoală, răzvrătire, revoltă, rebeliune
 • fierbere - clocotire, clocot, ebuliție, efervescență, agitație, frământare, neliniște, tulburare
 • insurecție - revoltă, răzvrătire, rebeliune, răscoală
 • sedițiune - răscoală, revoltă, răzvrătire
 • zaveră - răzvrătire, răscoală, revoltă
 • grijă - teamă, frământare, preocupare, neliniște, îngrijorare, temere, aprehensiune, atenție, precauție
 • nerăbdare - neastâmpăr, nervozitate, impaciență, încordare, tensiune, febrilitate, surescitare, înfrigurare, agitație
 • clocot - fierbere, clocotire, fiertură, agitație, tumult, zbucium, freamăt, tălăzuire, vuiet
 • încordare - înstrunare, întindere, strunire, concentrare, tensiune, febrilitate, agitație, neastâmpăr
 • păs - supărare, necaz, neajuns, suferință, durere, povară, neliniște, frământare, grijă
 • zgomot - gălăgie, larmă, vacarm, tumult, vâlvă, senzație, răsunet
 • sperietură - spaimă, frică, teamă, neliniște, tulburare
 • sturlubatic - zvăpăiat, nebunatic, neastâmpărat
 • zburdalnic - neastâmpărat, nebunatic, jucăuș, zglobiu, zvăpăiat
 • zburdălnicie - neastâmpăr, zbenguială, vioiciune, voioșie, joacă, nebunie

Dex agitație

 • agitație 1 Mișcare intensă încolo și încoace efectuată de oameni, de vehicule 2-4 Stare de neliniște excesivă, de tulburare, de tensiune nervoasă (manifestată prin mișcări grăbite și dezordonate). 5 ( ~ politică) Mijloc de influențare a conștiinței publice folosit de un partid în scopuri imediate, prin mass-media, întruniri 6 (; ; ) ~ moleculară Mișcare neregulată a moleculelor.
 • AGITÁȚIE, agitații, 1. Faptul de a se agita; mișcare intensă încoace și încolo efectuată de oameni, de vehicule etc. 2. Stare de neliniște excesivă, de tulburare, de tensiune nervoasă (manifestată prin mișcări grăbite și dezordonate). 3. (Și în sintagma agitație politică) Mijloc de înrâurire a conștiinței publice folosit de un partid în scopuri imediate, prin mass-media, întruniri etc. – Din agitation, agitatio, -onis, (3) aghitațiia.
 • AGITÁȚIE, agitații, 1. Mișcare intensă încoace și încolo de oameni, de vehicule etc. 2. Stare de neliniște excesivă, de tulburare, de tensiune nervoasă (manifestată prin mișcări grăbite și dezordonate). 3. (Și în sintagma agitație politică) Mijloc de înrâurire a conștiinței publice folosit de un partid în scopuri imediate, prin mass-media, întruniri etc. – Din agitation, agitatio, -onis (3) aghitațiia.


Sinonimul cuvântului agitație

Sinonimul cuvântului agitație


Testează-te!