Dicționar de sinonime

Sinonime asociație

Cuvântul „asociație” are următoarele sinonime:

asociație ( substantiv )
 • societate
 • grupare
 • însoțire
 • tovărășie
Alte sinonime:
 • asociere
 • reuniune
 • întovărășire
 • sâmbră
 • soție
 • ortăcie
 • simbrie
 • soțiire
 • companie
 • agenție
 • cerc
 • clan
 • club
 • comitet
 • confederație
 • frăție
 • consorțiu
 • cooperativă
 • corporație


Sinonime Apropiate

 • ligă - uniune, asociație, confederație, grupare
 • companie - însoțire, anturaj, societate, grup
 • club - asociație, confrerie, societate, grup, reuniune
 • strat - patul, răzor, brazdă, sediment, depozit, pătură, categorie, clasă, grupare
 • trupă - oaste, armată, oștire, grupare, ansamblu, grup
 • facțiune - grup, grupare, partidă
 • federație - grupare, reuniune, alianță, coaliție
 • lagăr - tabără, campament, castru, uniune, grupare
 • adeziune - alăturare, însoțire, solidarizare, fraternizare, consens
 • anturaj - mediu, ambianță, cadru, cerc, sferă, societate, companie
 • bloc - stei, bolovan, imobil, construcție (cu etaje), alianță, grup, coaliție, grupare
 • categorie - clasă, grupare, fel, gen, speță, soi, chip, fel, gen
 • căsătorie - mariaj, căsnicie, matrimoniu, însoțire, însurare, măritiș
 • climat - climă, aer, atmosferă, ambianță, mediu, societate, cadru, situație, circumstanțe
 • colectivitate - comunitate, obște, societate, mulțime, masă, public

Dex asociație

 • asociație 1-3 (Rar) Asociere (1-3). 4 Grupare de persoane creată pentru atingerea unui scop comun și organizată pe baza unui statut societate, reuniune. 5 Grup de plante format din mai multe specii caracteristice unui anumit mediu de viață. 6 Grupare de molecule, de stele cu însușiri comune. 7 Proprietate a psihicului de a lega între ele mai multe imagini senzoriale, idei , astfel încât apariția uneia din ele atrage în conștiință o alta asemănătoare sau întâlnită anterior împreună. 8 Legătură între fenomene psihice pe baza asociației (7).
 • ASOCIÁȚIE, asociații, 1. Grupare de persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun contribuția financiară, cunoștințele sau aportul lor în muncă, pentru revitalizarea unor activități în interes comun, comunitar etc. 2. Grup de plante format din mai multe specii caracteristice unui anumit mediu de viață. 3. Grupare de molecule, de stele etc. cu însușiri comune. Asociație moleculară. 4. Legătură între senzații, imagini, concepte, sentimente prin care unele atrag apariția celorlalte. – Din association.


Antonime asociație

 • Asociație ≠ disociație


Sinonimul cuvântului asociație

Sinonimul cuvântului asociație


Testează-te!