Dicționar de sinonime

Sinonime strat

Cuvântul „strat” are următoarele sinonime:

strat ( substantiv )
 1. patul, răzor, brazdă
 2. sediment, depozit, pătură
 3. categorie, clasă, grupare
Alte sinonime:
 • postată
 • tablă
 • pală
 • orizont
 • pânză
 • pat
 • perdea
 • treaptă
 • ierarhie
 • butuc
 • picior
 • scaun
 • talpă
 • pitrucă
 • stârciog
 • bătător
 • trup
 • strat de rusalii = todorusale
 • todoruse
 • sfredelul rusaliilor
 • adăpost
 • afet
 • așternut
 • culcuș
 • masă
 • placentă
 • sălaș
 • veșcă
 • nivel
 • rang
 • scară
 • stare
 • pătul
 • postament
 • bază
 • pătură socială


Sinonime Apropiate

 • răzor - hat, hotar, ogor, pârloagă, brazdă, strat
 • sediment - depunere, depozit, strat, așezare
 • categorie - clasă, grupare, fel, gen, speță, soi, chip, fel, gen
 • depozit - magazie, rezervor, adunare, stocare, rezervă, acumulare, fond, strat, sediment
 • depozita - a înmagazina, a stoca, a acumula, a se sedimenta, a se depune, a se stratifica
 • specie - speță, gen, fel, soi, rasă, varietate, clasă, categorie, sort
 • vistier - administrator, guvernator, depozitar
 • gen - fel, mod, soi, tip, varietate, categorie, clasă, manieră, stil
 • brazdă - răzor, polog, făgaș, dâră, urmă, pârtie
 • clasă - categorie, fel, gen, soi, specie, tip, varietate, grup, ierarhie
 • pănură - dimie, aba, postav, stofă, fel, gen, categorie
 • pilduitor - exemplar, elocvent, grăitor, ilustrativ
 • promova - a avansa, a înainta, a progresa, a trece (clasa), a absolvi, a termina
 • săgeată - semn, indicator, aluzie, înțepătură, ironie
 • săgetătură - junghi, înțepătură

Dex strat

 • STRAT, straturi, 1. Material, substanță repartizată relativ uniform pe o suprafață de altă natură (pentru a o acoperi) sau între alte două suprafețe de altă natură (pentru a le despărți). 2. Fâșie compactă dintr-o materie, aflată în interiorul unei mase de natură diferită. 3. Depozit de roci sedimentare sau metamorfice cu o compoziție relativ omogenă, care se găsește, sub forma unei pânze, între alte depozite. 4. Influență externă exercitată asupra unei limbi date. 5. Parte dintr-o clasă socială; categorie, pătură socială. 6. Fâșie de pământ, cu cărări pe margini, pe care se seamănă legume sau flori; fâșia de pământ împreună cu vegetația respectivă. 7. Culcuș, așternut pentru animale. 8. Pat, așternut pentru oameni. 9. Nume dat părții de jos pe care se reazemă unele obiecte sau unelte; postament. 10. Patul puștii. – stratum.


Sinonimul cuvântului strat

Sinonimul cuvântului strat


Testează-te!