Dicționar de sinonime

Sinonime babilonie

Cuvântul „babilonie” are următoarele sinonime:

babilonie ( substantiv )
 • haos
 • dezordine
 • aiureală
 • zăpăceală
 • încurcătură
Alte sinonime:
 • vavilonie
 • învălmășeală
 • amestec
 • încâlceală


Sinonime Apropiate

 • harababură - dezordine, învălmășeală, haos, babilonie, aiureală
 • dezordine - neorânduială, haos, babilonie, debandadă, zăpăceală, harababură, indisciplină, revoltă, răscoală
 • bâlci - târg, piață, iarmaroc, zăpăceală, aiureală, încurcătură
 • haos - dezordine, debandadă, confuzie, babilonie, harababură, abis, hău, genune
 • debandadă - dezordine, neorânduială, haos, brambureală, zăpăceală
 • răvășeală - dezordine, haos, brambureală
 • aiureală - delir, zăpăceală, sminteală, absurditate, tâmpenie
 • brambureală - debandadă, haos, dezordine
 • anarhie - dezordine, haos, dezorganizare
 • poznă - glumă, farsă, ghidușie, șotie, năzbâtie, gafă, încurcătură, boroboață, pocinog
 • sminteală - țicneală, nebunie, aiureală, scrânteală, abatere, greșeală
 • strâmtoare - defileu, chei, pas, trecătoare, îngustime, impas, încurcătură, dificultăți, presiune
 • stupiditate - absurditate, nerozie, prostie, aiureală
 • valvârtej - vâltoare, dezordine, învălmășeală, furtunos, iureș
 • indisciplină - nesupunere, insubordonare, dezordine, anarhie

Dex babilonie

 • babiloníe 1-2 (Vorbire sau) scriere încâlcită, confuză. 3 învălmășeală. 4 Dezordine.
 • BABILONÍE, babilonii, 1. Vorbire sau scriere încâlcită, confuză. 2. Învălmășeală mare, dezordine. – Babilon + -ie.
 • BABILONÍE, babilonii, 1. Vorbire sau scriere confuză, amestecată, încurcată. 2. Învălmășeală mare, încurcătură. Fu o adevărată babilonie pînă începură să sfîrîie cratițele. AGÎRBICEANU S.P. 35.
 • BABILONÍE, babilonii, 1. Vorbire sau scriere confuză. 2. Învălmășeală mare; încurcătură. – Din Babilon + -ie.
 • babiloníe s.f. (pop.) 1 Vorbire sau scriere încâlcită, confuză. În teza de licență e o babilonie. 2 Învălmășeală mare, dezordine, zăpăceală; situație confuză, haotică. E o adevărată babilonie în bucătărie. • acc. și (înv.) babilónie. pl. -ii. g.-d. -iei. și (înv.) vaviloníe s.f. /nm.pr. (oraș antic în Mesopotamia) Babilon + -ie.
 • BABILONÍE încurcare, amestecare a limbilor; vorbire, scriere confuză. ♦ dezordine, situație confuză, haotică. (<babilon/ic/ + -ie)
 • BABILÓNIE ~i f. rar 1) Exprimare (orală sau scrisă) confuză și încurcată. 2) Învălmășeală mare; dezordine generală. /Din Babilon n. pr. + suf. ~ie
 • babilonie f. fig. mare confuziune .
 • babiloníe f. (din forma maĭ veche și maĭ rară azi vavilonie, d. Vavilón, celebru oraș unde s’aŭ amestecat limbile, pron. de Grecii de azĭ Vavilón, ĭar de ceĭ vechĭ Babylón). Mare amestec, mare confuziune: acest minister e o adevărată babilonie.
 • VAVILONÍE babilonie.


Sinonimul cuvântului babilonie

Sinonimul cuvântului babilonie


Testează-te!