Dicționar de sinonime

Sinonime ban

Cuvântul „ban” are următoarele sinonime:

ban ( substantiv )
 1. gologan, para, franc, monedă
 2. avere, capital, resurse
Alte sinonime:
 • băncuță
 • firfirică
 • parale


Sinonime Apropiate

 • gologan - ban, franc, para, pitac, sfanț, arginți, capital
 • franc - ban, gologan, leu, para, sumă, economii, avere
 • bănet - avere, parale (multe)
 • galben - monedă, ban, para
 • părăgini - a se dărăpăna, a se ruina, a se părădui, a se degrada
 • părăginit - dărăpănat, ruinat, părăduit, degradat
 • părui - a depila, a flocăi, a depăra, a bate, a snopi, a scărmăna
 • piesă - element, bucată, unitate, monedă, ban, act, document, hârtie, operă
 • prezerva - a proteja, a apăra, a feri, a păzi, a păstra
 • răzleț - rătăcit, disparat, izolat, pribeag, dispersat, solitar
 • răzleți - a împrăștia, a dispersa, a despărți, a separa, a răzni
 • regretabil - supărător, neplăcut, condamnabil
 • sălbătici - a se degrada, a se părăgini
 • sălbăticie - barbarie, cruzime, brutalitate, primitivism, pustiu, paragină
 • scârțâi - a pârâi

Sinonimul cuvântului ban

Sinonimul cuvântului ban


Testează-te!