Dicționar de sinonime

Sinonime blând

Cuvântul „blând” are următoarele sinonime:

blând ( adjectiv )
 • liniștit
 • bun
 • calm
 • blajin
 • potolit
 • domol
 • pașnic
 • cuminte
 • așezat
Alte sinonime:
 • mansuet
 • pâșin
 • lin
 • ușor
 • moderat
 • potrivit
 • temperat
 • dulce
 • molcom
 • molcomiș
 • prietenos
 • omenos
 • îngăduitor
 • ascultător
 • cuviincios
 • de treabă
 • plăcut
blând ( adverb )
 • ușor


Sinonime Apropiate

 • potolit - liniștit, temperat, calmat, tihnit, calm, domol, blând, așezat, atenuat
 • domol - potolit, calm, lin, stăpânit, încet, alene, liniștit, blând, blajin
 • lent - încet, domol, lin, calm, liniștit, potolit, temperat, moale, greoi
 • cuminte - bun, cumsecade, ascultător, supus, potolit, blajin, așezat, de treabă, cumpănit
 • cumpănit - chibzuit, măsurat, echilibrat, rezonabil, cuminte, serios, așezat, potolit, calm
 • astâmpărat - așezat, liniștit, cuminte, potolit, temperat, ogoit
 • tihnit - calm, liniștit, pașnic, plăcut, odihnitor, senin, agreabil
 • calm - liniștit, potolit, stăpânit
 • așezat - cuminte, măsurat, chibzuit, calm, cumpătat, socotit
 • bun - cumsecade, de treabă, amabil, inimos, generos, binevoitor, blând, blajin, pașnic
 • sedativ - calmant, liniștitor
 • tacticos - măsurat, cumpănit, domol, calm, temperat
 • temperat - echilibrat, moderat, stăpânit, calm, cumpătat, domol
 • îmblânzi - a domestici, a supune, a domoli, a calma, a liniști, a potoli
 • împăca - a domoli, a liniști, a calma, a îmbuna, a împăciui, a mulțumi, a satisface, a (se) reconcilia, a cădea de acord

Dex blând

 • blând, ~ă 1 ( oameni) Pașnic și prietenos blajin (1). 2 ( fapte, sentimente ) De om bun. 3 ( animale) Care acceptă prezența omului. 4 (; natură, timp ) Plăcut. 5 Șezi (sau stai) – Stai liniștit. 6 A se face – A se îmblânzi. 7 șI Urticarie. 8 Umflătura de la o înțepătură de insectă. 9 Dans țărănesc nedefinit mai îndeaproape. 10 Melodie după care se execută acest dans.
 • BLÂND, -Ă, blânzi, -de, , I. 1. Bun, blajin; (despre fapte, sentimente) care exprimă bunătate. ♦ (Despre animale) Care nu face rău sau nu fuge de om; care nu se sperie. 2. (Despre timp, natură etc.) Care nu este aspru, care nu este excesiv, care este plăcut. II. Urticarie. – blandus.
 • BLÂND, -Ă, blânzi, -de, , I. 1. (Despre oameni) Care este omenos, pașnic, prietenos; blajin. ♦ (Despre fapte, sentimente etc.) De om bun. ♦ (Despre animale) Care nu fuge de om; care nu se sperie. 2. (Despre timp, natură etc.) Care nu este aspru, care nu este excesiv, care este plăcut. II. Urticarie. – blandus.
 • BLÂND, -Ă, blânzi, -de, 1. (Despre oameni) Care se poartă cu bunătate, are un caracter bun (și pașnic); blajin. ♦ (Despre fapte, sentimente etc.) De om bun; duios, dulce. ♦ (Despre animale) Care nu face rău; care nu se sperie. 2. (Despre timp, natură etc.) Calm, domol, lin, ușor. Iarnă blândă.blandus.


Antonime blând

 • Blând ≠ aspru, avan, sever, crunt, drastic, dur, nemilos, rău, răutăcios, fricos, sălbatic, sperios


Sinonimul cuvântului blând

Sinonimul cuvântului blând


Testează-te!