Dicționar de sinonime

Sinonime cauzalitate

Cuvântul „cauzalitate” are următoarele sinonime:

cauzalitate ( substantiv )
 • condiționare
 • determinare
 • motivare
Alte sinonime:
 • interdependență


Sinonime Apropiate

 • memorandum - memorial, document, motivare, argumentare, memoriu
 • argument - motivare, motiv, dovadă, explicație, raționament, probă
 • decizie - hotărâre, rezoluție, sentință, determinare
 • scuză - justificare, dezvinovățire, motivare, iertare, scutire, pardon
 • explicație - lămurire, clarificare, deslușire, limpezire, precizare, justificare, motivare, motiv, pricină
 • alibi - justificare, motivare, scuză
 • hotărâre - decret, sentință, poruncă, dispoziție, ordin, edict, ordonanță, decizie, rezoluție

Dex cauzalitate

 • cauzalitate 1 Raport obiectiv, necesar, între cauză și efect. 2 Principiul (sau legea) ~tății Principiu fundamental al gândirii omenești potrivit căruia orice fenomen are o cauză. 3 ~ inelară Feed-back.
 • CAUZALITÁTE 1. Relație între două evenimente, constând în producerea, determinarea sau implicarea de către unul a celuilalt, primul fiind considerat cauză, al doilea efect. ◊ Principiul cauzalității = principiu potrivit căruia, în aceleași condiții, aceleași cauze produc aceleași efecte. 2. Cauzalitate inelară = feedback. – Din causalité.
 • CAUZALITÁTE Raport obiectiv, necesar între cauză și efect. ◊ Principiul (sau legea) cauzalității = principiu potrivit căruia orice fenomen are o cauză. Cauzalitate inelară = feedback. – Din causalité.
 • CAUZALITÁTE Formă de interdependență generală a fenomenelor lumii obiective, în care existența fiecărui fenomen e condiționată de alt fenomen. Admiterea legilor obiective, a cauzalității și a necesității obiective în natură, apare cu desăvîrșire clar la Engels. LENIN, MAT. EMP. 171. – Pronunțat: ca-u-.
 • CAUZALITÁTE Formă de interdependență a fenomenelor lumii obiective, în care existența fiecărui fenomen e condiționată de alt fenomen. – După causalité.
 • CAUZALITÁTE Categorie filozofică care exprimă interacțiunea dintre cauză și efect, constituind una dintre principalele forme ale conexiunii universale a fenomenelor. .


Sinonimul cuvântului cauzalitate

Sinonimul cuvântului cauzalitate


Testează-te!