Dicționar de sinonime

Sinonime colaborator

Cuvântul „colaborator” are următoarele sinonime:

colaborator ( substantiv )
 • conlucrător
 • asociat
 • participant
Alte sinonime:
 • asistent
 • coleg
 • partener


Sinonime Apropiate

 • complice - părtaș, asociat, copărtaș, colaborator
 • părtaș - participant, asociat, afiliat, ortac, complice, ajutor, partizan
 • interlocutor - partener, participant (la discuție)
 • ligă - uniune, asociație, confederație, grupare
 • asistență - prezență, participanți, public, auditoriu, ajutor, sprijin, reazem
 • competitor - concurent, candidat, participant
 • corespondent - asemănător, similar, potrivit, înrudit, coerent, jurnalist, colaborator
 • martor - participant, cunoscător, spectator
 • membru - parte, mădular, participant
 • club - asociație, confrerie, societate, grup, reuniune
 • asistent - participant, ajutor, secundant
 • cerc - circumferință, roată, disc, rotocol, colac, ambianță, anturaj, mediu, sferă

Dex colaborator

 • colaborator, ~oare , 1-4 (Persoană) care colaborează (1-2) (la o acțiune, lucrare sau publicație).
 • COLABORATÓR, -OÁRE, colaboratori, -oare, și Persoană care colaborează (la o acțiune, la o lucrare, la o publicație). – Din collaborateur.
 • COLABORATÓR, -OÁRE, colaboratori, -oare, și 1. Persoană care lucrează în colaborare cu cineva la îndeplinirea unei munci. Persoană care ia parte, ca autor, la elaborarea unei publicații periodice sau a unei opere mai vaste. Am ajuns... colaborator la revista «Flacăra». GALACTION, O. I 31. Colaboratorii «Romîniei literare»... nu au impus romînilor nici gramatice, nici altă scriere după iscodirile închipuirii lor. RUSSO, O. 74. 2. Persoană care lucrează (făcînd parte dintr-un colectiv) într-o instituție de cultură. însușindu-și în mod temeinic învățătura marxist-leninistă, legînd cercetările de practica transformării socialiste a agriculturii, colaboratorii secției de economie agrară a Institutului de cercetări agronomice vor izbuti să elaboreze lucrări valoroase. CONTEMPORANUL, S. II, 1953, 350, 5/3. ◊ Colaborator științific = persoană care lucrează într-un institut de cercetări științifice.
 • COLABORATÓR, -OÁRE și Cel care colaborează cu cineva la o lucrare, la elaborarea unei opere științifice, artistice etc. ♦ Cel care lucrează într-o instituție, fără a fi salariatul ei permanent. .
 • COLABORATÓR, -OÁRE cel care colaborează. ◊ cel care lucrează într-o instituție, fără a fi salariatul ei permanent. (< fr. collaborateur)


Sinonimul cuvântului colaborator

Sinonimul cuvântului colaborator


Testează-te!