Dicționar de sinonime

Sinonime cumpănit

Cuvântul „cumpănit” are următoarele sinonime:

cumpănit ( adjectiv )
 • chibzuit
 • măsurat
 • echilibrat
 • rezonabil
 • cuminte
 • serios
 • așezat
 • potolit
 • calm
 • sobru
Alte sinonime:
 • calculat
 • cumpătat
 • înfrânat
 • moderat
 • ponderat
 • socotit
 • samalit
 • rațional
 • rezonat
 • gândit
 • judicios
 • matur
 • temeinic
 • tacticos
 • liniștit
 • domol
 • stăpânit


Sinonime Apropiate

 • chibzuit - cumpănit, cumpătat, moderat, echilibrat, măsurat, așezat, sobru, stăpânit, serios
 • cumpătat - chibzuit, așezat, echilibrat, măsurat, moderat, ponderat, socotit, cuminte, serios
 • echilibrat - cumpănit, ponderat, chibzuit, socotit, moderat, potolit, măsurat, temperat, calm
 • judicios - chibzuit, gândit, cumpănit, rațional, serios, matur, înțelept, rezonabil, cuminte
 • așezat - cuminte, măsurat, chibzuit, calm, cumpătat, socotit
 • înțelept - cuminte, socotit, chibzuit, măsurat, echilibrat, judicios, filozof, gânditor, cugetător
 • blând - liniștit, bun, calm, blajin, potolit, domol, pașnic, cuminte, așezat
 • cuminte - bun, cumsecade, ascultător, supus, potolit, blajin, așezat, de treabă, cumpănit
 • potolit - liniștit, temperat, calmat, tihnit, calm, domol, blând, așezat, atenuat
 • tacticos - măsurat, cumpănit, domol, calm, temperat
 • astâmpărat - așezat, liniștit, cuminte, potolit, temperat, ogoit
 • temeinic - solid, trainic, fundamental, profund, serios, adânc, chibzuit, important
 • temperat - echilibrat, moderat, stăpânit, calm, cumpătat, domol
 • frugal - sobru, cumpătat, reținut, măsurat, socotit
 • lent - încet, domol, lin, calm, liniștit, potolit, temperat, moale, greoi

Dex cumpănit

 • cumpănit1 1-27 Cântărire (1-23, 26-29).
 • cumpănit2, ~ă 1-2 Cântărit (cu balanța). 3 A cărui greutate a fost aproximată cu mâna. 4 Pentru care s-a plătit cu lucruri de preț, raportându-se la greutatea sa. 5 Apreciat. 6 Asemănat2. 7 Comparat. 8 Examinat. 9 Chibzuit. 10 A cărui valoare a fost estimată. 11 (; aștri) Care începe să coboare spre apus. 12 Care domină. 13 (; obiecte) Care e gata să cadă. 14 Care pleacă într-o direcție. 15 Intenționat2. 16 Hotărât2. 17 îndemnat2. 18 Sfătuit2. 19 Care se mișcă la dreapta sau la stânga. 20 Care se clatină. 21 Care se leagănă. 22 Care ezită. 23 Care este în echilibru. 24 Care este sprijinit de (sau pe) ceva. 25 Potrivit. 26 Cu greutate. 27 Echivalat2. 28 Temperat2. 29 Care agonizează. 30 (; prăjini) Așezat ca o pârghie. 31 (; oi) Care nu are o mamelă.
 • CUMPĂNÍT, -Ă, cumpăniți, -te, (Despre oameni și manifestările lor) Chibzuit, echilibrat, măsurat. – cumpăni.
 • CUMPĂNÍT, -Ă, cumpăniți, -te, (Despre oameni și despre manifestări ale lor) Chibzuit, calculat, echilibrat, măsurat. Era un om cumpănit, necăjit, care vedea lucrurile. DUMITRIU, B. F. 35. Oriunde s-ar fi adunat roiul, pe o creangă cît de sus, băiatul îl cobora cu dibăcie și cu mișcări cumpănite. SADOVEANU, P. M. 50. ◊ (Adverbial) Moșneagul grăia așezat și cumpănit și se uita la noi c-o privire sigură. SADOVEANU, O. VI 343. Totdeauna vorbește drept și cumpănit, ca și cînd ar citi din carte. SLAVICI, O. I 53. – Variantă: cumpenít, -ă (IBRĂILEANU, SP. CR. 113)


Sinonimul cuvântului cumpănit

Sinonimul cuvântului cumpănit


Testează-te!