Dicționar de sinonime

Sinonime temeinic

Cuvântul „temeinic” are următoarele sinonime:

temeinic ( adjectiv )
 1. solid, trainic, fundamental
 2. profund, serios, adânc, chibzuit, important
Alte sinonime:
 • fundamentat
 • just
 • convingător
 • capital
 • considerabil
 • crucial
 • decisiv
 • esențial
 • hotărâtor
 • însemnat
 • organic
 • primordial
 • puternic
 • radical
 • structural
 • substanțial
 • tare
 • vital
 • îndreptățit
 • întemeiat
 • justificat
 • legitim
 • logic
 • motivat
 • îndrituit
 • binecuvântat
 • cumpănit
 • gândit
 • judicios
 • matur
 • socotit
 • drept
 • concludent
 • edificator
 • elocvent
 • grăitor
 • ilustrativ
 • pilduitor
 • probant
 • vorbitor
 • înduplecător
 • pătrunzător
 • deosebit
 • mare
 • notabil
 • prețios
 • remarcabil
 • valoros
 • consistent
 • stăruitor
 • sănătos
 • intens


Sinonime Apropiate

 • profunzime - adâncime, adânc, seriozitate, temeinicie, importanță
 • temeinicie - trăinicie, soliditate, tărie, solidaritate
 • adânc - afund, profund, străfund, temeinic, esențial, puternic, lăuntric, intim
 • trainic - solid, rezistent, durabil, viabil, persistent
 • trăinicie - rezistență, durabilitate, soliditate
 • gravitate - importanță, seriozitate, primejdie, pericol, solemnitate, morgă, importanță, profunzime, adâncime
 • însemnătate - semnificație, sens, conținut, importanță, valoare, pondere, preț, temeinicie
 • judicios - chibzuit, gândit, cumpănit, rațional, serios, matur, înțelept, rezonabil, cuminte
 • marțial - cazon, milităresc, grav, important, serios
 • motivat - justificat, legitim, fundamental, îndreptățit, just, logic, temeinic
 • aprofunda - a adânci
 • chibzuit - cumpănit, cumpătat, moderat, echilibrat, măsurat, așezat, sobru, stăpânit, serios
 • cumpănit - chibzuit, măsurat, echilibrat, rezonabil, cuminte, serios, așezat, potolit, calm
 • cumpătat - chibzuit, așezat, echilibrat, măsurat, moderat, ponderat, socotit, cuminte, serios
 • dens - compact, îndesat, vârtos, consistent, tare, solid, adânc, greu, de nepătruns

Dex temeinic

 • temeinic, ~ă 1-2 , (Care este) rezistent solid, trainic (1), temeielnic (1). 3-4 , (Care este) serios temeielnic (2). 5 Care este substanțial consistent. 6 Puternic. 7 Care este neîndoielnic sigur. 8 Important. 9-10 , (Care este) fundamental (1). 11-12 , (Care este) chibzuit. 13-14 , (Care este) sârguincios stăruitor. 15 Amănunțit2 (2). 16 Priceput. 17 (Rar; somn) Adânc. 18 De-a binelea.
 • TEMÉINIC, -Ă, temeinici, -ce, (Adesea adverbial) Solid, serios; cu temeinicie. ♦ Adânc, profund, intens. – Temei + -nic.
 • TEMÉINIC, -Ă, temeinici, -e, Cu temei, solid, serios. El avea cunoștințe temeinice de economie politică și-i plăcea să le dezvolte. CĂLINESCU, E. 201. Trec pe lîngă bordei, vorbind, Bălcescu și Mitică Filipescu, care păreau prinși într-o discuție temeinică. CAMIL PETRESCU, O. I 294. Aceasta e una din temeinicele pricini cari au dat lui Turgheniev atîta vază. GHEREA, ST. CR. II 211. ◊ (Adverbial) Apoi ploaia începe temeinic. BOGZA, C. O. 62. Dobîndirea culturii în școli trebuie să se realizeze temeinic. SADOVEANU, E. 47. Pe-acolo veacuri de liniște și de siguranță au îngăduit omului să-și lege temeinic viața lui și a urmașilor lui de aceeași vatră, de același colț de pămînt. VLAHUȚĂ, R. P. 16. ♦ Adînc, intens. Ana dormea somnul temeinic al tinereții. D. ZAMFIRESCU, R. 171. – Variantă: (învechit) temélnic, -ă (NEGRUZZI, S. II 156, RUSSO, S. 33)


Antonime temeinic

 • Temeinic ≠ netemeinic


Sinonimul cuvântului temeinic

Sinonimul cuvântului temeinic


Testează-te!