Dicționar de sinonime

Sinonime curaj

Cuvântul „curaj” are următoarele sinonime:

curaj ( substantiv )
 • îndrăzneală
 • temeritate
 • bărbăție
 • cutezanță
 • bravură
 • eroism
Alte sinonime:
 • dârzenie
 • încumetare
 • neînfricare
 • semeție
 • intrepiditate
 • petulanță
 • cutezare
 • suflet
 • inimă
 • voinicie
 • dârzie
 • îndrăznire
 • mărinimie
 • semețire
 • taros
 • vitejie


Sinonime Apropiate

 • bravură - vitejie, eroism, bărbăție, temeritate, cutezanță, îndrăzneală
 • cutezanță - curaj, bărbăție, îndrăzneală, bravură, temeritate, neînfricare, tupeu, cinism, înfruntare
 • temeritate - curaj, îndrăzneală, cutezanță, neînfricare
 • eroism - bravură, curaj, vitejie, voinicie
 • vârtute - însușire, calitate, proprietate, putere, tărie, vigoare, curaj, bărbăție, vrednicie
 • bărbăție - virilitate, tărie, energie, putere, vigoare, curaj, vitejie
 • temerar - îndrăzneț, curajos, neînfricat, cutezător
 • virilitate - bărbăție, forță, tărie, vigoare, putere, energie
 • viteaz - cutezător, temerar, eroic, curajos, dârz, imbatabil, îndrăzneț
 • eroic - brav, curajos, temerar, vitejesc, îndrăzneț, măreț, impunător, grandios, impozant
 • ispravă - faptă, treabă, lucrare, realizare, reușită, izbândă, succes, aventură, bravură
 • îmbărbăta - a încuraja, a consola, a însufleți
 • îndemna - a îmboldi, a stimula, a impulsiona, a încuraja, a susține, a însufleți, a îmbia
 • marasm - istovire, epuizare, descurajare, extenuare, sfârșeală
 • maturitate - majorat, bărbăție, temeinicie, seriozitate, profunzime

Dex curaj

 • curaj 1 Forța morală de a înfrunta fără ezitare primejdiile și dificultățile de orice fel bărbăție, bravură, îndrăzneală, temeritate. 2 Tărie de caracter fermitate, voință. 3 Pasiune pentru a întreprinde ceva ardoare, zel. 4-5 Cu ~ (În mod) curajos. 6 A avea ~ul să facă ceva A fi capabil să facă ceva pentru a impresiona sau a sfida pe cineva. 7 A avea ~ul opiniilor sale A-și susține punctul de vedere, în ciuda opoziției pe care o suscită. 8 Fii îndrăzneț! 9 Nu te lăsa! 10 Îndrăzneală a omului băut. 11 Petrecere.
 • CURÁJ Forța morală de a înfrunta cu îndrăzneală primejdiile și neajunsurile de orice fel; îndrăzneală, fermitate în acțiuni sau în manifestarea convingerilor; tărie de caracter, temeritate, bărbăție. ♦ (Cu valoare de interjecție) Fii îndrăzneț, tare! nu te lăsa! – Din courage.


Antonime curaj

 • Curaj ≠ lașitate, teamă, frică


Sinonimul cuvântului curaj

Sinonimul cuvântului curaj


Testează-te!