Dicționar de sinonime

Sinonime eroic

Cuvântul „eroic” are următoarele sinonime:

eroic ( adjectiv )
 1. brav, curajos, temerar, vitejesc, îndrăzneț
 2. măreț, impunător, grandios, impozant
Alte sinonime:
 • glorios
 • strălucit
 • voinicesc
 • bărbătește
 • vitejește
 • voinicește


Sinonime Apropiate

 • viteaz - cutezător, temerar, eroic, curajos, dârz, imbatabil, îndrăzneț
 • grandios - măreț, impozant, maiestuos, impunător, magnific, imens, semeț, monumental, splendid
 • impozant - impunător, grandios, măreț, falnic, impresionant, minunat
 • impunător - măreț, falnic, impozant, maiestuos, grandios, imperial, impresionant, splendid
 • măreț - impunător, grandios, monumental, impozant, splendid, falnic, magnific, fudul, încrezut
 • curajos - brav, îndrăzneț, neînfricat, viteaz, dârz, temerar
 • cutezător - îndrăzneț, brav, curajos, dârz, neînfricat, viteaz, temerar
 • temerar - îndrăzneț, curajos, neînfricat, cutezător
 • falnic - măreț, impresionant, grandios, impozant, arătos, splendid, semeț, trufaș, mândru
 • fastuos - grandios, măreț, impunător, luxos, pompos, strălucitor, sclipitor, splendid
 • magnific - măreț, grandios, splendid, minunat, impozant, impresionant, somptuos, strălucit, semeț
 • brav - curajos, temerar
 • splendid - minunat, admirabil, măreț, superb, magnific, strălucit, uimitor, excepțional, grandios
 • festiv - sărbătoresc, somptuos, maiestuos, măreț, impozant
 • înfipt - împlântat, vârât, fixat, îndrăzneț, temerar, cutezător

Dex eroic

 • eroic, ~ă 1 Propriu eroilor eroicesc (1). 2 Care aparține eroilor eroicesc (2). 3 Referitor la eroi eroicesc (3). 4 De eroi eroicesc (4). 5 ( epoci istorice) Care, odată cu trecerea timpului, capătă caracter de legendă, de eroicesc (5). 6 ( oameni) Care se remarcă prin vitejie și curaj extraordinar în domeniul armelor eroicesc (6) viteaz, brav. 7 ( acțiuni, manifestări ale oamenilor) Care denotă vitejie și curaj eroicesc (7). 8 ( oameni sau colectivități) Demn de stimă, de glorie, datorită calităților sale excepționale, a superiorității sale morale, a devotamentului său pentru o cauză eroicesc (8) celebru, ilustru, renumit, mare. 9 ( însușiri, sentimente, acțiuni, manifestări, creații ale oamenilor) Care denotă superioritate morală, abnegație eroicesc (9). 10 Care trezește admirație eroicesc (10). 11 Care se impune prin calități deosebite eroicesc (11), maiestuos, măreț. 12 Ieșit din comun eroicesc (12). 13 ( poeme, opere literare sau despre forme ale artei) Care celebrează faptele unui erou eroicesc (13) epopee. 14 Cu caracter elevat eroicesc (14). 15 Vers ~ Hexametru eroicesc (15). 16 Alexandrin eroicesc (16). 17 Endecasilab eroicesc (17). 18 (; medicamente) Cu acțiune imediată puternic, energic, eroicesc (18). 19 ( un procedeu de acțiune, un remediu; ; ) La care se recurge în caz extrem eroicesc (19). 20 Eroism. 21 Formulă de manifestare a sublimului, expresie a unității idealului etic cu cel estetic. modificată


Sinonimul cuvântului eroic

Sinonimul cuvântului eroic


Testează-te!