Dicționar de sinonime

Sinonime documentare

Cuvântul „documentare” are următoarele sinonime:

documentare ( substantiv )
 1. informare, cercetare
 2. probă, dovadă, argumentare
Alte sinonime:
 • documentație
 • informație


Sinonime Apropiate

 • mărturie - declarație, depoziție, atestare, dovadă, probă, indicație, adeverire
 • argument - motivare, motiv, dovadă, explicație, raționament, probă
 • demonstrație - probă, dovadă, raționament, argument, exhibiție, manifestație, miting, protest
 • dovadă - mărturie, probă, atestare, vădire
 • examen - probă, verificare, examinare, concurs, control, test, cercetare, investigație, analiză
 • manifestare - afirmare, arătare, exprimare, manifestație, demonstrație, semn, probă, dovadă, mărturie
 • probă - dovadă, mărturie, argument, încercare, verificare, examen, mostră, eșantion
 • previzibil - probabil, de prevăzut, eventual, supozabil
 • privire - vedere, căutătură, scrutare, uitătură, ochire, văz, ochi, cercetare, examinare
 • recipisă - chitanță, adeverință, dovadă (scrisă)
 • subscrie - a semna, a iscăli, a aproba, a fi de acord, a subsemna, a confirma
 • sufragiu - vot, adeziune, aprobare, asentiment
 • știre - informație, veste, noutate, comunicare, înștiințare, cunoaștere, consimțire, aprobare, permisie
 • virtualitate - posibilitate, probabilitate, ipoteză, perspectivă
 • viza - a ținti, a ochi, a fixa, a se referi, a face aluzie, a trimite la, a aproba, a confirma, a întări

Dex documentare

 • documentare 1 Susținere pe bază de documente, informații, probe documentație (1). 2 Constituire a unei dovezi pentru... documentație (2). 3 Informare amănunțită, pe baza unor documente (1-5) documentație (3). 4 Totalitatea informațiilor, a documentelor cu privire la o anumită problemă sau la un anumit domeniu de activitate # documentație (4). 5 Sector de activitate unde se (poate) face documentarea (3). modificată
 • DOCUMENTÁRE, documentări, Acțiunea de a (se) documenta. ♦ Documentație. – documenta.
 • DOCUMENTÁRE, documentări, Acțiunea de a (se) documenta; informare temeinică pe bază de documente; dovedire prin documente, argumentare, dovadă, probă. Schița... necesită o documentare temeinică, o cunoaștere adîncă a vieții și a oamenilor. CONTEMPORANUL, S. II, 1954, 379, 3/2.
 • DOCUMENTÁRE 1. Acțiunea de a (se) documenta și rezultatul ei. 2. Disciplină a înregistrării, organizării și răspândirii cunoștințelor specializate. .
 • DOCUMENTÁRE 1. acțiunea de a (se) documenta. 2. știința înregistrării, clasării și conservării cunoștințelor referitoare la o problemă sau la un domeniu de activitate, pentru a le ține la dispoziția celor interesați. (< documenta)
 • documenta 1 A susține pe bază de documente, informații, probe a dovedi, a demonstra, a proba. 2 A constitui o dovadă pentru... a arăta, a demonstra, a dovedi, a vădi. 3 A se informa amănunțit, pe baza unor documente (1-5).


Sinonimul cuvântului documentare

Sinonimul cuvântului documentare


Testează-te!