Dicționar de sinonime

Sinonime manifestare

Cuvântul „manifestare” are următoarele sinonime:

manifestare ( substantiv )
 1. afirmare, arătare, exprimare, manifestație, demonstrație
 2. semn, probă, dovadă, mărturie, simptom
Alte sinonime:
 • dezvăluire
 • declarare
 • reacție
 • atitudine


Sinonime Apropiate

 • demonstrație - probă, dovadă, raționament, argument, exhibiție, manifestație, miting, protest
 • manifestație - demonstrație, miting, manifestare
 • mărturie - declarație, depoziție, atestare, dovadă, probă, indicație, adeverire
 • dovadă - mărturie, probă, atestare, vădire
 • probă - dovadă, mărturie, argument, încercare, verificare, examen, mostră, eșantion
 • subscrie - a semna, a iscăli, a aproba, a fi de acord, a subsemna, a confirma
 • indiciu - semn, indicație, semnal, dovadă, atestat
 • mențiune - indicație, arătare, semnalare, precizare, specificare
 • adeverință - dovadă, act, înscris, document, mărturie
 • argument - motivare, motiv, dovadă, explicație, raționament, probă
 • denotație - semnificație, înțeles, cuprindere, dovadă, revelație
 • documentare - informare, cercetare, probă, dovadă, argumentare
 • limbă - limbaj, vorbire, grai, exprimare, vorbă, știre, veste, informație, relație
 • prestanță - ținută (remarcabilă), afirmare, prestigiu, vază
 • prestigios - important, reputat, faimos, respectat, însemnat

Dex manifestare

 • manifestare 1 Exteriorizare prin vorbe, fapte, acțiuni a gândurilor, sentimentelor, personalității 2 Acțiune, fapt prin care cineva sau ceva își manifestă existența, activitatea. 3 Realizare. 4 Semn revelator indiciu.
 • MANIFESTÁRE, manifestări, Acțiunea de a (se) manifesta și rezultatul ei. 1. Exteriorizare (prin vorbe, fapte, acțiuni) a gândurilor, sentimentelor, personalității etc. cuiva. 2. (De obicei la ) Acțiune, fapt prin care cineva sau ceva își manifestă existența, activitatea; realizare, înfăptuire. ♦ Spectacol. – manifesta.
 • MANIFESTÁRE, manifestări, Acțiunea de a (s e) manifesta; afirmare, exprimare, dezvăluire. Această baladă unică... eu o socotesc drept cea mai nobilă manifestare poetică a neamului nostru. SADOVEANU, E. 16. În manifestările limbii radiază un focar interior de viață și primește căldură și lumină o comunitate omenească oarecare. VIANU, A. P. 15. Față cu atîtea și atîtea manifestări de dragoste, să mai zic că munca mea n-a fost răsplătită? CARAGIALE, O. VII 299.
 • MANIFESTÁRE Afirmare, exprimare a gândurilor, a sentimentelor etc.; semn, dovadă; spectacol. .
 • MANIFESTÁRE 1. acțiunea de a (se) manifesta. 2. exteriorizare, exprimare a gândurilor, a sentimentelor etc.; semn revelator, dovadă, indiciu. ◊ spectacol. (< manifesta)


Sinonimul cuvântului manifestare

Sinonimul cuvântului manifestare


Testează-te!