Dicționar de sinonime

Sinonime generație

Cuvântul „generație” are următoarele sinonime:

generație ( substantiv )
 • descendență
 • spiță
 • neam
Alte sinonime:
 • rod
 • rudă
 • rudenie
 • ascendență
 • concepție
 • creație
 • dinastie
 • elaborație
 • familie
 • filiație
 • gemiparitate
 • geneză
 • monogenie
 • multiplicație
 • origine
 • partenogeneză
 • procreație
 • producție
 • progenitură
 • rasă
 • reproducere
 • reproducție
 • scisiparitate
 • sporulație
 • sușă
 • generațiune
 • din tată în fiu


Sinonime Apropiate

 • spiță - fuscel, stinghie, rudă, neam, rang, grad, descendență, origine
 • familie - cămin, casă, menaj, neam, rudă, descendență, spiță, viță, stirpe
 • clan - gintă, neam, spiță, comunitate, gașcă, bandă, clică, șleahtă
 • promoție - serie, contingent, generație
 • tentație - ademenire, ispită, momeală, atracție, seducție
 • umanitate - omenire, lume, neamul omenesc, umanitarism, altruism, generozitate
 • viță - vie, coardă, vlăstar, rudă, descendent, neam, urmaș
 • filiație - descendență, succesiune
 • fuscel - spiță, treaptă, vergea
 • genealogie - spiță, ascendență, înrudire, filiație
 • german - neamț
 • germanofil - filogerman, neamțofil
 • interna - a spitaliza
 • înrudire - rudenie, neam, afinitate, analogie, asemănare, concordanță, congruență, potrivire
 • natural - elementar, firesc, curat, pur, nativ, frust, genuin, neamestecat, necorupt

Dex generație

 • generație 1 Naștere a unei ființe (și, prin extensie, a unui lucru) din altă ființă. 2 Posteritate. 3 Rudă. 4 Teoria ~i spontanee Teorie materialistă naivă conform căreia din materii minerale sau organice pot lua naștere unele organisme vii în mod spontan. 5 Totalitate a oamenilor (dintr-o comunitate socială dată) care au aproximativ aceeași vârstă. 6 Din ~ în ~ Din tată în fiu. 7 De la o epocă la alta (până la noi). 8 Perioadă de timp care desparte vârsta tatălui de cea a fiului. 9 Totalitate a animalelor domestice care aparțin aceleiași specii sau rase și care s-au născut în același an.
 • GENERÁȚIE, generații, 1. Totalitatea oamenilor care au aproximativ aceeași vârstă. ◊ Din generație în generație = din tată în fiu; de la o epocă la alta (până la noi). ♦ Perioadă de timp care desparte vârsta tatălui de cea a fiului. 2. Totalitatea animalelor domestice care aparțin aceleiași specii sau rase și care s-au născut în același an. 3. (În sintagma) Teoria generației spontanee = teorie naivă conform căreia din materii minerale sau organice în descompunere pot lua naștere unele organisme vii în mod spontan. – Din génération, generatio.


Sinonimul cuvântului generație

Sinonimul cuvântului generație


Testează-te!