Dicționar de sinonime

Sinonime gol

Cuvântul „gol” are următoarele sinonime:

gol ( adjectiv )
 1. dezbrăcat, despuiat, nud, dezgolit, golaș
 2. deșert, sec, pustiu, necultivat, nelocuit, nepopulat
 3. golit, secat, vid, fără conținut, neocupat, liber, slobod
 4. lacună, lipsă
Alte sinonime:
 • pleșuv
 • secătuit
 • sleit
 • neîncărcat
 • neumblat
 • nescris
 • gaură
 • simplu
 • neîmbrăcat
 • pieligos
 • târșit
 • pleș
 • găunos
 • pustiicios
 • sălbatic
 • săcret
 • pustiit
 • necirculat
 • alb
 • autentic
 • desculț
 • exact
 • lipsit de conținut
 • neacoperit
 • sărac
 • neavut
 • fără fond
gol ( substantiv )
 • cavitate
 • gaură
 • lacună
 • lipsă
 • loc lipsit de așezări
 • loc lipsit de vegetație
 • spațiu liber
 • vid


Sinonime Apropiate

 • deșert - gol, vid, pustiu, necultivat, nelocuit, nepopulat, ireal, van, amăgitor
 • nud - gol, despuiat, dezbrăcat, dezgolit
 • părăsit - abandonat, lăsat, ruinat, dărăpănat, pustiu, nepopulat, nelocuit, sălbatic
 • liber - independent, autonom, neatârnat, slobod, nesupus, suveran, gol, vacant, neocupat
 • scobitură - cavitate, adâncitură, gaură, văgăună
 • slobod - liber, nestingherit
 • gaură - orificiu, bortă, cavitate, cavernă, scobitură
 • găvan - scobitură, adâncitură, cavitate, gaură, strachină, blid, borcan, chisea, delușor
 • goli - a deșerta, a descărca, a vida, a elibera, a evacua, a seca, a dezbrăca, a despuia, a jefui
 • lacună - lipsă, gol, vid, întrerupere, discontinuitate, lapsus, defect, cusur, neajuns
 • meteahnă - cusur, neajuns, defect, lipsă, slăbiciune, lacună, scădere, viciu, patimă
 • nestingherit - liber, neîngrădit, slobod
 • arid - sec, uscat, sterp, steril, deșert, pustiu, sărac, fad, inexpresiv
 • cavitate - adâncitură, gaură, scobitură, spărtură
 • cusur - defect, deficiență, imperfecțiune, insuficiență, lipsă, lacună, meteahnă, neajuns, scădere

Dex gol

 • gol2 1 Introducere a mingii în poarta echipei adverse. 2 Punct marcat în favoarea echipei care a reușit gol (1). modificată


Sinonimul cuvântului gol

Sinonimul cuvântului gol


Testează-te!