Dicționar de sinonime

Sinonime gospodărie

Cuvântul „gospodărie” are următoarele sinonime:

gospodărie ( substantiv )
 • familie
 • cămin
 • menaj
 • posesiune
 • acareturi
Alte sinonime:
 • casă
 • căsătorie
 • căsnicie
 • namestie
 • avere


Sinonime Apropiate

 • familie - cămin, casă, menaj, neam, rudă, descendență, spiță, viță, stirpe
 • menaj - gospodărie, casă, căsătorie, căsnicie, familie
 • păstra - a conserva, a reține, a cruța, a menaja, a dura, a dăinui, a se menține, a persista, a exista
 • șemineu - cămin, sobă
 • vatră - cămin, cuptor, sobă, casă, locuință, așezământ, țară, patrie
 • veșmânt - haină, îmbrăcăminte
 • vestimentație - îmbrăcăminte
 • galanterie - curtenie, curtoazie, amabilitate, gentilețe, obiecte, mărunțișuri, îmbrăcăminte (în magazine)
 • gospodină - casnică, menajeră
 • madam - cucoană, doamnă, jupâneasă, nevastă, menajeră
 • moșie - latifundie, domeniu, posesiune, moștenire, țară, patrie
 • adăpost - cămin, scăpare, bârlog, sălaș, cuib, azil, liman, refugiu, ocrotire
 • avuție - avere, stare, bogăție, bani, patrimoniu, posesiune
 • casap - măcelar casă1, locuință, domiciliu, cămin, adăpost, clădire, imobil, construcție, zidire
 • cămin - șemineu, vatră, cuptor, sobă, coș, horn, fumar, casă, adăpost

Dex gospodărie

 • gospodărie 1 Totalitatea bunurilor care constituie averea (imobilă) a unui țăran și a familiei sale casă. 2 Unitate formată dintr-o locuință și din persoanele (înrudite) care o locuiesc. 3 Persoane (înrudite) care locuiesc împreună, având buget comun și valorificând în comun bunurile dobândite prin munca lor. 4 Activitate casnică a gospodinei (1). 5 Unitate de producție agricolă, de prestări servicii (de stat, cooperatistă sau particulară). 6 Administrare a unui bun, a unei instituții (publice) 7-8 Instituție sau ansamblu de instituții care asigură gospodăria (6). 9 Economie. 10 Căsnicie.
 • GOSPODĂRÍE, gospodării, 1. Totalitatea bunurilor care constituie averea (imobilă) a unui locuitor, îndeosebi de la țară (și a familiei sale); casă1. ♦ Unitate formată dintr-o locuință și din persoanele (înrudite) care o locuiesc, trăind în comun; persoanele (înrudite) care locuiesc împreună, având buget comun și valorificând în comun bunurile dobândite prin munca lor. 2. Activitate casnică (a gospodinei); menaj. 3. (Ieșit din uz) Unitate de producție agricolă, de prestări de servicii etc. (de stat, cooperatistă sau particulară). 4. Conducere, administrare a unui bun, a unei instituții (publice) etc.; instituție sau ansamblu de instituții care asigură această conducere, administrare. Gospodărie comunală.Gospodar + -ie.


Sinonimul cuvântului gospodărie

Sinonimul cuvântului gospodărie


Testează-te!