Dicționar de sinonime

Sinonime gravitate

Cuvântul „gravitate” are următoarele sinonime:

gravitate ( substantiv )
 1. importanță, seriozitate, primejdie, pericol
 2. solemnitate, morgă, importanță
 3. profunzime, adâncime
Alte sinonime:
 • atracție universală
 • gravitație
 • periculozitate
 • severitate
 • sobrietate
 • austeritate
 • rigorism
 • asprime
 • compuncțiune
 • forță
 • intensitate
 • însemnătate
 • temeinicie


Sinonime Apropiate

 • profunzime - adâncime, adânc, seriozitate, temeinicie, importanță
 • pericol - primejdie, amenințare, risc, gravitate
 • maturitate - majorat, bărbăție, temeinicie, seriozitate, profunzime
 • nesiguranță - șovăială, dubiu, ezitare, incertitudine, îndoială, pericol, primejdie, amenințare
 • adâncime - profunzime, străfund, afund, adânc
 • cumpănă - cântar, balanță, boloboc, măsură, echilibru, armonie, primejdie, pericol, încercare
 • preț - valoare, cost, contravaloare, plată, tarif, onorariu, importanță, căutare, apreciere
 • străfund - adâncime, adânc, hău
 • ceremonie - ceremonial, etichetă, protocol, tipic, solemnitate, fast, pompă, paradă, cinste
 • festivitate - sărbătorire, sărbătoresc, festival, celebrare, praznic, solemnitate
 • însemnătate - semnificație, sens, conținut, importanță, valoare, pondere, preț, temeinicie
 • măruntaie - adâncime, viscere
 • ceremonial - ceremonie, etichetă, protocol, ritual, rânduială, tipic, solemnitate
 • complicație - dificultate, complexitate, gravitate
 • gaia - solemnitate, festivitate, sărbătoare, paradă, competiție, întrecere

Dex gravitate

 • gravitate 1 Fenomen de atracție reciprocă a corpurilor, dependent de masa lor gravitație (1). 2 Câmp de ~ Spațiu în care un corp își exercită atracția asupra altor corpuri câmp de gravitație (2). 3 Centru de ~ Punct fix prin care trece rezultanta greutăților moleculelor care compun un corp în toate pozițiile posibile. 4 Punctul de aplicație al rezultatelor forțelor de gravitație (1) exercitate asupra părților care alcătuiesc un corp centru de gravitație (3). 5 Punctul care susține un corp în echilibru centru de gravitate (4). 6 Loc în jurul (și sub influența) căruia evoluează, trăiește cineva sau ceva în echilibru centru de gravitație (5). 7 Caracterul unui sunet muzical de a fi grav (6). 8 Aspect extrem de important prin consecințele neplăcute, primejdioase pe care le poate avea. 9 Seriozitate extremă (în manifestări, atitudini ). 10 (Rar) Greutate.
 • GRAVITÁTE 1. Aspect extrem de important prin consecințele neplăcute, primejdioase pe care le poate avea. 2. Seriozitate, severitate, sobrietate extremă (în manifestări, atitudini etc.). 3. (Rar) Greutate; asprime. 4. Gravitație. – Din gravité, gravitas, -atis.
 • GRAVITÁTE 1. Aspect extrem de important prin consecințele neplăcute, primejdioase pe care le poate avea. 2. Seriozitate, severitate, sobrietate extremă (în manifestări, atitudini etc.). 3. (Rar) Greutate, asprime. 4. Gravitație. – Din gravité, gravitas, -atis.


Sinonimul cuvântului gravitate

Sinonimul cuvântului gravitate


Testează-te!