Dicționar de sinonime

Sinonime greu

Cuvântul „greu” are următoarele sinonime:

greu ( adjectiv )
 1. masiv, mare, voluminos, dens, încărcat
 2. apăsător, copleșitor, înăbușitor
 3. dificil, anevoios, complicat
 4. neplăcut, dezgustător, nesuferit, respingător, urât
 5. aspru, câinesc, tulbure
 6. grav, periculos, rău, brutal, dur
 7. serios, important, însemnat, prețios
Alte sinonime:
 • povarnic
 • povară
 • mult
 • împovărat
 • adânc
 • compact
 • des
 • gros
 • indigest
 • irespirabil
 • profund
 • dificultate
 • greutate
 • încercare
 • mizerabil
 • necăjit
 • prost
 • necăjos
 • chinuit
 • critic
 • abia
 • anevoie
 • sichiș
 • tare
 • violent
 • încet
 • îngreuiat
 • puternic
greu ( substantiv )
 • gros
 • mulțime
greu ( adverb )
 • anevoie
 • anevoios
 • dificil
 • trudnic
 • încet
 • mult
 • rău
 • tare
 • grav
 • greu


Sinonime Apropiate

 • gros - mare, voluminos, imens, masiv, compact, dens, izolant, protector, grav
 • malign - grav, intratabil, periculos, sever, rău, răutăcios, nesuferit
 • marțial - cazon, milităresc, grav, important, serios
 • scorțos - aspru, rigid, tare, îngroșat, crăpat
 • greoi - lent, încet, moale, molâu, zăbavnic, dificil, anevoios, încâlcit, confuz
 • grețos - dezgustător, scârbos, neplăcut, respingător
 • importanță - însemnătate, valoare, pondere, greutate
 • inestetic - neplăcut, urât, dizgrațios, respingător
 • îndesat - înghesuit, îngrămădit, ticsit, încărcat, înțesat, dens, des, masiv, compact
 • laborios - harnic, muncitor, zelos, neobosit, dificil, greu, trudnic
 • masiv - compact, îndesat, plin, voluminos, mare, zdravăn, solid, puternic, munte
 • pericol - primejdie, amenințare, risc, gravitate
 • periculos - primejdios, riscant, amenințător, hazardat, nociv, rău, vătămător, contraindicat
 • potop - diluviu, inundație, revărsare, dezastru, catastrofă, prăpăd, urgie, noian, mulțime
 • povară - sarcină, greutate, încărcătură, pondere, chin, trudă, suferință, apăsare

Sinonimul cuvântului greu

Sinonimul cuvântului greu


Testează-te!