Dicționar de sinonime

Sinonime potop

Cuvântul „potop” are următoarele sinonime:

potop ( substantiv )
 1. diluviu, inundație, revărsare
 2. dezastru, catastrofă, prăpăd, urgie
 3. noian, mulțime, imensitate
Alte sinonime:
 • sodom
 • puzderie
 • inundare
 • înec
 • potopenie
 • revărsătură
 • undătură
 • calamitate
 • flagel
 • grozăvie
 • năpastă
 • nenorocire
 • pacoste
 • pustiire
 • sinistru
 • prăpădenie
 • blestem
 • mânie
 • topenie
 • pustieșag
 • pustiit
 • prăpădeală
 • pierzare
 • pustiiciune
 • pârjol
 • plagă
 • duium
 • grămadă
 • puhoi
 • sumedenie
 • mare
 • poiede
 • întuneric
 • posmol
 • tălabă
 • silă
 • mulțit
 • putere
 • groază
 • grozăvenie
 • polog


Sinonime Apropiate

 • dezastru - catastrofă, calamitate, nenorocire, năpastă, prăpăd, urgie
 • pacoste - neajuns, bucluc, belea, necaz, neplăcere, mizerie, catastrofă, dezastru, potop
 • inundație - potop, înec, revărsare
 • înec - inundație, potop, revărsare, sufocare, înăbușire
 • blestem - imprecație, maledicție, afurisenie, dezastru, potop, flagel, catastrofă, nenorocire
 • catastrofă - dezastru, calamitate, flagel, grozăvie, năpastă, urgie, nenorocire, sinistru, pacoste
 • potopi - a îneca, a inunda, a prăpădi, a copleși, a invada, a pustii, a nimici, a distruge
 • sinistru - oribil, lugubru, odios, groaznic, funest, dezastru, catastrofă, nenorocire
 • tragedie - piesă, dramă, operă dramatică, dezastru, calamitate, catastrofă, nenorocire, durere
 • funest - nefast, dezastruos, catastrofal, nenorocit, trist, jalnic, mizerabil
 • groază - spaimă, frică, teroare, înfiorare, oroare, mulțime, duium, potop, puhoi
 • grozăvie - nenorocire, calamitate, oroare, flagel, dezastru, năpastă, prăpăd, pustiire, sinistru
 • catastrofal - îngrozitor, groaznic, dezastruos, fatal, teribil
 • dezastruos - nimicitor, ucigător, înfricoșător, catastrofal, groaznic, pustiitor
 • puhoi - torent, șuvoi, râu, revărsare, val

Dex potop

 • potop 1 Revărsare mare de ape care, după Biblie sau după alte mitologii, a devastat pământul după apariția omului, făcând să piară toate viețuitoarele, cu excepția acelora de pe arca lui Noe diluviu. 2 Din alte ~oape Din vremuri străvechi. 3 ( ; après moi le déluge; ) După noi (vie) ~ul Se spune pentru a arăta nepăsarea cuiva pentru ceea ce se va întâmpla după ce va pleca. 4 (Prin exagerare) Ploaie mare, torențială diluviu. 5 Revărsare mare de ape, inundație mare diluviu. 6 Dezlănțuire de forțe provocată de om sau de elementele naturii, care provoacă mari distrugeri de bunuri sau de vieți calamitate, dezastru, pârjol, prăpăd, urgie, potopenie (2). 7 (; ; ) Cu foc și cu ~ Fierbinte. 8 (; ; ) Desperat. 9 Incendiu. 10 (; „de”) Număr foarte mare de ființe sau de lucruri grămadă, mulțime.
 • POTÓP, potopuri, 1. (În Biblie) Revărsare uriașă de ape care a devastat Pământul și a înecat toate viețuitoarele în afară de cele aflate în Arca lui Noe; diluviu. 2. Ploaie torențială; revărsare de ape. 4 Calamitate, dezastru, nenorocire. 3. Cantitate imensă; număr mare de ființe sau de lucruri; mulțime, grămadă. – Din potopŭ.
 • POTÓP, potopuri, 1. (În Biblie) Revărsare uriașă de ape care ar fi înecat întreaga lume și toate viețuitoarele de pe pământ (afară de cele de pe corabia lui Noe). 2. Ploaie mare, torențială; revărsare mare de ape, inundație mare. ♦ Calamitate, dezastru, nenorocire. 3. Cantitate imensă; număr mare de ființe sau de lucruri; mulțime, grămadă. – Din potopŭ.


Sinonimul cuvântului potop

Sinonimul cuvântului potop


Testează-te!