Dicționar de sinonime

Sinonime mal

Cuvântul „mal” are următoarele sinonime:

mâl ( substantiv )
 • nămol
 • noroi
 • mocirlă
Alte sinonime:
 • mâlitură
mal ( substantiv )
 • nămol
 • noroi
 • mocirlă
Alte sinonime:
 • coastă
 • liman
 • litoral
 • margine
 • țărm
 • ponor
 • povârniș
 • prispă
 • râpă
 • văgăună
 • mâl


Sinonime Apropiate

 • glod - mâl, noroi, nămol, mocirlă, tină
 • nămol - mâl, noroi, mocirlă, morman, maldăr, grămadă
 • tină - noroi, mocirlă
 • gloduros - mâlos, noroios, nămolos, mocirlos, bolovănos, pietros, bolovănit
 • îngloda - a se împotmoli, a se înnămoli, a se înfunda, a se noroi, a se întina
 • mălos - nămolos, mocirlos, noroios
 • mocirlă - noroi, mâl, mlaștină, smârc, băltoacă, dezmăț, viciu, degradare, obscurantism
 • nămolos - mocirlos, noroios, mâlos, bâhnos
 • aluviune - nămol, glod, noroi
 • smârc - mlaștină, mocirlă
 • mlaștină - băltoacă, mocirlă, smârc, rovină
 • mocirlos - noroios, mâlos, mlăștinos, băltos
 • desfundat - destupat, deschis, desțelenit, arat, impracticabil, înnămolit, de nestrăbătut
 • banc - grămadă, nisipiș, pietriș, nămol, cârd (de pești), postament, glumă, anecdotă
 • ghiol - nămol, baltă, iezer, heleșteu

Dex mal

 • mal1 1 Ridicătură de pământ mai puțin înaltă decât dealul având coastele cu povârnișuri repezi colnic, dâlmă, dâmb, măgură, movilă. 2 Un deal ș-un ~ Interval mare de timp. 3 A cădea ca un ~ A cădea greoi. 4-5 Cât ~ul Mare. 6 ~ de (sau cu) sare Munte de sare ocnă, salină. 7 ( „de”, îndicând componența) Grămadă mare. 8 (Pop) Perete, margine abruptă a unei adâncituri de teren râpă. 9 Fâșie îngustă de pământ de-a lungul unei adâncituri. 10 (Pop; ) A da (pe cineva sau ceva) de ~ A distruge. 11 (Pop; ) A da carul de ~ A eșua într-o acțiune sau într-o întreprindere. 12 Râpă adâncă. 13 Fâșie de pământ de-a lungul unei ape țărm, faleză. 14 ( ape; ) A fi una cu ~ul A se umfla. 15 A ieși la ~ A duce ceva la bun sfârșit, a o scoate la capăt. 16 (Pop; ) L-a scos apa la ~ Se zice când cineva scapă cu bine dintr-o primejdie sau dintr-o nenorocire. 17 (Pop; ) A se bate ca apa de ~uri A se frământa zadarnic, a nu găsi ieșirea dintr-o situație dificilă. 18 A se îneca (tocmai sau ca țiganul) la ~ A da greș într-o acțiune sau a renunța la ceva tocmai când scopul era aproape atins.
 • mal2 meal


Sinonimul cuvântului mal

Sinonimul cuvântului mal


Testează-te!