Dicționar de sinonime

Sinonime mișcare

Cuvântul „mișcare” are următoarele sinonime:

mișcare ( substantiv )
 1. deplasare, plecare, mers, umblet
 2. agitație, circulație, animație, forfotă, vânzoleală, furnicare, frământare
 3. acțiune, curent, dinamică
 4. emoție, înduioșare, afecțiune
Alte sinonime:
 • mutare
 • schimbare
 • balansare
 • oscilație
 • evoluție
 • progresie
 • traiectorie
 • gest
 • vioiciune
 • dinamism
 • comportament
 • gesticulație
 • reflex
 • ritm
 • tempo
 • moviment


Sinonime Apropiate

 • flux - val, năvală, revărsare, debit, curent, circulație, deplasare, mișcare (intensă), maree
 • forfotă - foială, agitație, animație, furnicare, mișuială, viermuire
 • animație - însuflețire, antren, vioiciune, agitație, forfotă, vânzoleală
 • circulație - umblet, mișcare, deplasare, răspândire, uz, difuzare
 • mers - mișcare, deplasare, umblet, înaintare, desfășurare, dezvoltare, evoluție, progres, curs
 • curent - curs, curgere, flux, mișcare (socială), revendicare, acțiune
 • evoluție - dezvoltare, desfășurare, devenire, progres, înaintare, deplasare, mers, mișcare, transformare
 • umblet - mers, umblătură, alergătură
 • fierbere - clocotire, clocot, ebuliție, efervescență, agitație, frământare, neliniște, tulburare
 • foială - furnicar, forfotă, agitație, fâțâială, fojgăială
 • intervenție - imixtiune, amestec, participare, demers, operație, acțiune
 • marș - mers, deplasare, drum, parcurs, itinerar, afară!, ieși!, pleacă!, du-te!
 • agitație - tumult, frământare, neastâmpăr, neliniște, răscoală, răzvrătire, rebeliune
 • călătorie - drum, voiaj, deplasare, umblet
 • călcătură - mers, umblet, pas, pășit

Sinonimul cuvântului mișcare

Sinonimul cuvântului mișcare


Testează-te!