Dicționar de sinonime

Sinonime minor

Cuvântul „minor” are următoarele sinonime:

minor ( adjectiv )
 1. nevârstnic, copil
 2. neînsemnat, secundar, mic
Alte sinonime:
 • minorean
 • redus
 • colateral
 • lăturalnic
 • marginal
 • neimportant
 • lateral
 • periferic


Sinonime Apropiate

 • marginal - lateral, periferic, lăturalnic, minor, secundar, neînsemnat, neglijabil
 • nevârstnic - minor, copil, tânăr, necopt
 • prunc - copil, țânc, minor
 • secundar - auxiliar, secund, marginal, colateral, minor, neimportant, mic, redus, neesențial
 • lateral - marginal, lăturalnic, periferic, secundar, minor, neimportant
 • minoritate - minorat, copilărie, parte mai mică, puținătate, sub 50%
 • necopt - crud, imatur, tânăr, minor, nevârstnic
 • periferic - marginal, izolat, secundar
 • progenitură - descendent, urmaș, vlăstar, odraslă, copil
 • pruncie - copilărie, imaturitate, junețe
 • puber - nubil, necopt, copil
 • pueril - copilăresc, infantil, naiv, copilăros, imatur
 • secund - adjunct, vice, secundar, de al doilea rang
 • subsidiar - complementar, auxiliar, secundar
 • țânc - copil, băiețaș, copilaș, puști

Dex minor

 • minor, ~ă 1-2 , a (Persoană) care nu a împlinit vârsta legală pentru a beneficia de drepturi civile și politice depline minorean (1). 3 a Lipsit de importanță, de interes deosebit secundar, șters mărunt, inferior. 4 a Termen ~ Termen care servește de subiect concluziei unui silogism. 5 a Premisă ~ă Premisă care conține tennenul minor al silogismului. 6 a Mod ~ Mod a cărui gamă are la bază o terță mică. 7 a Gamă ~ Succesiune de opt note muzicale dispuse astfel încât între treapta a doua și a treia și între a cincea și a șasea să existe un semiton, iar între celelalte trepte să existe tonuri. 8 a Acord ~ Acord care are la bază o terță mică și o cvintă perfectă.
 • MINÓR, -Ă, minori, -e, 1. (Adesea substantivat) Care nu a împlinit încă vârsta majoratului. 2. Lipsit de importanță, neînsemnat, secundar; șters, slab. 3. (; în sintagmele) Mod minor = mod a cărui gamă are la bază o terță mică. Gamă minoră sau mod minor = gamă sau mod în care semitonurile sunt dispuse între treptele a doua și a treia, a șasea și a șaptea. 4. (; în sintagmele) Termen minor = termen care servește de subiect concluziei unui silogism. Premisă minoră = premisă care conține termenul minor al silogismului. – Din mineur, minor.


Antonime minor

 • Minor ≠ major


Sinonimul cuvântului minor

Sinonimul cuvântului minor


Testează-te!