Dicționar de sinonime

Sinonime părăginit

Cuvântul „părăginit” are următoarele sinonime:

părăginit ( adjectiv )
 • dărăpănat
 • ruinat
 • părăduit
 • degradat
Alte sinonime:
 • neîngrijit
 • sălbăticit
 • parăginos
 • părăginos
 • măcinat
 • prăpădit
 • stricat
 • răntuit


Sinonime Apropiate

 • părăsit - abandonat, lăsat, ruinat, dărăpănat, pustiu, nepopulat, nelocuit, sălbatic
 • imund - murdar, jegos, impur, dezgustător, degradat, ruinat, oribil
 • decăzut - corupt, stricat, imoral, degradat, declasat, ruinat
 • șandrama - baracă, magherniță, colibă, dărăpănătură
 • uzat - deteriorat, degradat, tocit, învechit, consumat, epuizat, slăbit, obosit
 • zaharisit - ramolit, senil, îmbătrânit, degradat
 • falimentar - insolvabil, ruinat, distrus, compromis, ineficace, ruinător, degradant
 • falit - insolvabil, mofluz, scăpătat, ruinat
 • impracticabil - defect, stricat, degradat, desfundat, rău
 • amărât - trist, supărat, necăjit, mâhnit, indispus, deprimat, degradat, uzat, jerpelit
 • distructiv - nimicitor, distrugător, ruinător
 • distrugător - nimicitor, devastator, dezastruos, pustiitor, ruinător
 • distrus - nimicit, ruinat, dărâmat, desființat, spulberat, năruit, epuizat, doborât, zdrobit
 • rău - afurisit, mizerabil, brutal, neomenos, aspru, nedomolit, aprig, crâncen, violent

Dex părăginit

 • părăginit, ~ă 1 ( construcții) Care a ajuns în stare de paragină1 dărăpănat, ruinat. 2 ( terenuri) Care a devenit paragină1, fiind lăsat neîngrijit părăginos.
 • PĂRĂGINÍT, -Ă, părăginiți, -te, În stare de paragină; neîngrijit (1), sălbăticit; (despre clădiri, construcții) ruinat, dărăpănat, degradat. – părăgini.
 • PĂRĂGINÍT, -Ă, părăginiți, -te, în stare de paragină; în ruină, neîngrijit, sălbăticit. Pămînturile noastre din ostrov, așa înguste și netrebnice cum sînt, rămîn cu totul părăginite. GALAN, Z. R. 123. Privește și-n vale, dincoace, în livada părăginită, casa noastră! îi strigă răzășul cel bătrîn. SADOVEANU, O. VII 62. Casa noastră – o grămadă de moloz acoperită de bălării; livada părăginită, fîntîna astupată c-un maldăr de spini. VLAHUȚĂ, O. A. 497.
 • părăginit a. 1. necultivat: grădină părăginită; 2. lăsat în părăsire: vii părăginite.
 • părăgeni părăgini
 • părăgenit, ~ă părăginit2
 • părăgi părăgini
 • părăgini 1 ( construcții) A ajunge în stare de paragină1 a se dărăpăna, a se ruina. 2 A ajunge într-o stare de decădere a se distruge, a se prăpădi. 3-4 (A face un teren să ajungă sau) a ajunge în paragină1 din lipsă de îngrijire. 5 A lăsa ceva în părăsire, uitat cu totul.
 • părăgit, ~ă părăginit
 • păringenit, ~ă părăginit


Sinonimul cuvântului părăginit

Sinonimul cuvântului părăginit


Testează-te!