Dicționar de sinonime

Sinonime pieziș

Cuvântul „pieziș” are următoarele sinonime:

pieziș ( adjectiv )
 1. oblic, strâmb, aplecat, înclinat
 2. abrupt, prăpăstios, accidentat, râpos
Alte sinonime:
 • ponciș
 • șoldiș
 • cordiș
 • păliș
 • transversal
 • diagonal
 • cruciș
 • sașiu
 • bănuitor
 • iscoditor
 • dușmănos
 • neprietenesc
 • neprietenos
 • ostil
 • potrivnic
 • plecat
 • povârnit
 • teșos
 • pravălat
 • prăvălatic
 • drept
 • perpendicular
 • pieptiș
 • priporos
 • vertical
 • prăpăstuit
 • priporât
 • oblu
 • prăvălat
 • râpit
 • priporiu
 • pripos
 • măluros
 • străminos
 • curmeziș
 • piezișat
 • chiorâș
 • încrucișat
 • strabic
 • șpanchiu
 • zbanghiu
 • bazaochi
 • ceacâr
 • ceur
 • chior
 • honchiu
 • chiomb
 • suspicios
 • lăturalnic
pieziș ( adverb )
 • chiondorâș
 • chiorâș
 • cruciș
 • încrucișat
 • sașiu
 • strâmb


Sinonime Apropiate

 • oblic - înclinat, pieziș, aplecat
 • cruciș - încrucișat, întretăiat, oblic, sașiu, strabic
 • povârnit - înclinat, abrupt, aplecat, în pantă, lăsat, prăvălit
 • diagonal - oblic, înclinat, curmeziș, cruciș
 • strâmb - diform, deformat, îndoit, încovoiat, înclinat, incorect, fals, nedrept, mistificat
 • lăsat - aplecat, înclinat, îndoit, curbat, pleoștit, bleg, clăpăug
 • mistreț - amestecat, corcit, hibrid, încrucișat, eterogen, pădureț, acrișor, grosolan, primitiv
 • corcit - amestecat, încrucișat
 • curmeziș - pieziș, oblic, transversal, în diagonală
 • adus - aplecat, încovoiat, cocârjat, înclinat
 • răscruce - răspântie, încrucișare, nod, întretăiere
 • răspântie - răscruce, întretăiere, încrucișare, intersecție, nod
 • schimă - grimasă, strâmbătură
 • schimonoseală - grimasă, strâmbătură, desfigurare, maimuțăreală
 • schimonosi - a deforma, a sluți, a poci, a strâmba, a desfigura, a stâlci

Dex pieziș

 • pieziș, ~ă 1-2 , (În mod) înclinat, oblic, diagonal față de o dreaptă sau de un plan piezișat (1-2). 3-4 , (Care este) strâmb piezișat (3-4). 5-6 În ~ și (în) curmeziș (Care se petrece) în toate părțile, în lung și în lat pretutindeni. 7 A zâmbi ~ A zâmbi din colțul gurii cu ironie, cu răutate, cu amărăciune 8 Diagonală. 9-10 , (Care se află) în sau cu pantă foarte repede abrupt, prăpăstios. 11 Povârniș repede. 12-13 , (; direct, deschis) (În mod) ocolit, indirect. 14-15 , (Care are loc) pe ascuns, pe furiș tainic. 16-17 , ( privire) (Care este, se face ) lateral, dintr-o sau într-o parte. 18-19 , ( privire) (Care este) sașiu. 20-21 , (Care are loc) pe furiș. 22-23 , (În mod) bănuitor. 24-25 , (Care se face) cu răutate. 26-27 , (Care se face) cu dușmănie. 28-29 , (Care se face) cu rea-voință. 30 A vedea (ceva) ~ A aprecia ceva în mod subiectiv, greșit, denaturat. 31 Bârnă care se pune deasupra ușorilor unei uși sau a unei ferestre, pentru a consolida peretele.


Sinonimul cuvântului pieziș

Sinonimul cuvântului pieziș


Testează-te!