Dicționar de sinonime

Sinonime vădit

Cuvântul „vădit” are următoarele sinonime:

vădit ( adjectiv )
 • dovedit
 • evident
 • clar
 • limpede
 • indiscutabil
Alte sinonime:
 • categoric
 • notoriu
 • fățiș
 • cert
 • incontestabil
 • necontestabil
 • necontestat
 • nediscutabil
 • neîndoielnic
 • neîndoios
 • netăgăduit
 • sigur
 • indubitabil
 • peremptoriu
 • flagrant
 • izbitor
 • învederat
 • pregnant
 • vizibil
 • manifest
 • marcat
 • apreciabil
 • considerabil
 • important
 • însemnat
 • mare
 • sensibil
 • simțitor
 • patent
 • patentat
 • declarat
 • deschis
 • mărturisit
 • recunoscut
 • dat pe față
 • cu claritate
 • în mod clar
 • lămurit


Sinonime Apropiate

 • evident - clar, limpede, indiscutabil, învederat, vădit, notoriu
 • vizibil - evident, clar, vădit, limpede, neîndoielnic
 • explicit - limpede, deslușit, clar, evident, vădit, răspicat, apriat
 • străveziu - transparent, limpede, clar, senin, vizibil, evident, manifest, debil, slab
 • categoric - ferm, hotărât, decis, tranșant, răspicat, evident, izbitor, clar, indiscutabil
 • clar - limpede, deslușit, evident, lămurit, transparent, pur, diafan, cristalin, străveziu
 • răspicat - limpede, clar, lămurit, hotărât, decis, categoric, ferm
 • incontestabil - sigur, cert, evident, categoric, indiscutabil
 • inteligibil - accesibil, clar, limpede
 • luminos - strălucitor, radios, scânteietor, senin, clar, limpede
 • afirma - a spune, a zice, a susține, a declara, a exprima, a se remarca, a se impune, a se evidenția
 • aparent - nereal, iluzoriu, imaginar, înșelător, părelnic, fals, evident, vădit, vizibil
 • claritate - limpezime, transparență, evidență
 • comprehensibil - deslușit, limpede, clar
 • cristalin - clar, curat, limpede, pur, transparent

Dex vădit

 • VĂDÍT, -Ă, vădiți, -te, (Adesea adverbial) Care este limpede, clar, evident. – vădi.
 • VĂDÍT, -Ă, vădiți, -te, Care este limpede, evident, dat pe față, dovedit. Craiul voia pace cu padișahul, și nu se cădea ca un sfetnic, față de toată lumea, să facă un legămînt prea vădit. SADOVEANU, O. VII 97. Cu vădită nemulțumire, oaspete meu își luă rămas bun. C. PETRESCU, S. 177. Influența mediului imediat înconjurător asupra artistului e prea vădită. GHEREA, ST. CR. II 20. ♦ (Adverbial) În mod clar, lămurit. Pe mine reclama m-a interesat întotdeauna, încearcă Oanță să-i explice, vădit încurcat. SAHIA, N. 104. Vădit jicnită de aluzia mea, Magda se dusese. HOGAȘ, M. N. 31. Trăsura cea fină și amară dimprejurul gurii lui se adînci vădit. EMINESCU, N. 71.
 • VĂDÍT1, vădită (vădiți, vădite) Care se vede dintr-o dată; care se observă la prima vedere; evident. /v. a (se) vădi
 • VĂDÍT2 adv. Cu claritate; limpede. /v. a (se) vădi
 • vădit a. și adv. învederat.
 • vădít, -ă adj. din vedit, d. a se vedĭ. V. vedesc). Evident, învederat: lucru vădit. Adv. Vădit că e așa!
 • VĂDÍ, vădesc, IV. A face să fie evident, a dovedi, a demonstra, a arăta. ♦ A da pe față, a denunța, a demasca. – Din vaditi.


Sinonimul cuvântului vădit

Sinonimul cuvântului vădit


Testează-te!