Dicționar de sinonime

Sinonime zăcea

Cuvântul „zăcea” are următoarele sinonime:

zăcea ( verb )
 1. a boli, a fi imobilizat
 2. a fi închis, a fi ascuns, izolat
Alte sinonime:
 • a piroti
 • a tânji
 • a gogi
 • a zălezi
 • a târomi
 • a lâncezi
 • a sta la pat
 • a sta închis
 • a fi întemnițat


Sinonime Apropiate

 • tainic - misterios, enigmatic, secret, ascuns, discret, confidențial, intim, retras, izolat
 • gogi - a boli, a zăcea
 • ermetic - etanș, bine închis, obscur, întunecat, ascuns
 • închis - încuiat, ferecat, zăvorât, înfundat, astupat, oprit, îngrădit, împrejmuit, izolat
 • lâncezi - a zăcea, a vegeta, a tânji, a boli, a stagna, a trena, a se moleși
 • ascuns - tăinuit, dosit, pitit, camuflat, tainic, pitulat, închis, enigmatic, misterios
 • boli - a zăcea, a fi la pat
 • periferic - marginal, izolat, secundar
 • răzleț - rătăcit, disparat, izolat, pribeag, dispersat, solitar
 • recluziune - închisoare, detenție, pușcărie, arest
 • secret - tainic, nemărturisit, confidențial, ascuns, misterios, camuflat, mascat, tăinuit, ilegal
 • singuratic - retras, solitar, izolat, singur, răzleț, ferit, dosnic, tainic
 • taciturn - tăcut, rezervat, timid, discret, posac, închis, ursuz
 • temniță - închisoare, pușcărie, penitenciar, arest, răcoare, zdup
 • tenebros - întunecat, sumbru, neguros, misterios, neclar, tainic, ascuns, învăluit

Sinonimul cuvântului zăcea

Sinonimul cuvântului zăcea


Testează-te!