Dicționar de sinonime

Sinonime bac

Cuvântul „bac” are următoarele sinonime:

bac ( substantiv )
 • pod plutitor
 • brod
 • brudină
Alte sinonime:
 • pod umblător
 • feribot
 • bacalaureat


Sinonime Apropiate

 • potriveală - concordanță, armonizare, congruență, potrivire, acord, corespondență, suprapunere, brodeală, coincidență
 • floare - corolă, inflorescență, desen, broderie, ornament, elită
 • scorni - a plăsmui, a inventa, a minți, a născoci, a broda, a ticlui, a urzi, a stârni, a isca
 • flotant - plutitor, nestabil, trecător, pasager
 • flotor - plutitor
 • nimeri - a ajunge, a stinge, a lovi, a izbi, a păli, a potrivi, a brodi, a concorda, a cadra
 • nimereală - potrivire, potriveală, brodire, coincidență, concordanță, întâmplare, prilej, oportunitate, incidență
 • coase - a cârpi, a repara, a prinde (cu acul), a broda
 • feribot - pod plutitor, doc, bac
 • festonat - tivit, brodat, ornat
 • doc - țesătură (groasă), magazie, antrepozit, siloz, bazin (port), feribot, pod plutitor
 • întâmpla - a se petrece, a se desfășura, a se produce, a fi, a avea loc, a surveni, a se realiza, a se înfăptui, a se face
 • aranja - a potrivi, a orândui, a întocmi, a rândui, a dispune, a așeza, a sistematiza, a grupa, a ordona

Dex bac

 • bac3 1 Bacara. 2 Suma de (zece sau) douăzeci de puncte de pe cărțile cuiva, la jocul de (bacara sau) maca.
 • bac2 1 Piesă cu ajutorul căreia se fixează obiectele de prelucrat la menghină, la filieră 2 Piesă în care se fixează vârful bocancului legat de schiuri falcă. 3 Instalație specială pentru inițierea și perfecționarea canotorilor, caiaciștilor și canoiștilor.
 • bac1 1 Pod umblător care servește la transportul peste un râu sau un lac. 2 Recipient de sticlă, de metal sau de ebonită, folosit, de obicei, pentru păstrarea unui lichid. 3 Conținutul unui bac1 (1).
 • BAC1, bacuri, 1. Ambarcațiune cu fundul și capetele plate, folosită pentru traversarea râurilor sau lacurilor de la un mal la altul sau pentru serviciile auxiliare ale unei nave; brudină, pod umblător. 2. (Sport) Platformă sau ambarcațiune cu vâsle, fixată pe apă pentru antrenamentul canotorilor, caiaciștilor și canoiștilor. 3. Recipient, vas cu diverse utilizări industriale. – Din bac.
 • BAC2, bacuri, Element al sculelor și dispozitivelor de strângere (menghine, mandrine etc.) cu care se prind piesele în vederea prelucrării lor. – Din Backe.


Sinonimul cuvântului bac

Sinonimul cuvântului bac


Testează-te!