Dicționar de sinonime

Sinonime conducere

Cuvântul „conducere” are următoarele sinonime:

conducere ( substantiv )
 1. direcție, îndrumare, administrare
 2. cârmuire, guvernare, ghidare, comandă, stăpânire
Alte sinonime:
 • diriguire
 • domnie
 • oblăduire
 • chiverniseală
 • chivernisire
 • ocârmuire
 • purtare
 • purtat
 • stăpânie
 • vlădicie
 • cârmă
 • putere
 • administrație
 • prezidare
 • dirijare
 • șefie
 • staff
 • însoțire


Sinonime Apropiate

 • guvernare - conducere, administrare, diriguire, cârmuire, chivernisim, regim, sistem politic
 • cârmă - oiște, proțap, cârmuire, conducere, comandă, guvernare, domnie
 • șefie - conducere, direcție, comandă
 • chiverniseală - căpătuială, îmbogățire, parvenire, pricopseală, gospodărire, administrare, cârmuire, conducere
 • domnie - stăpânire, cârmuire, guvernare, dominație, putere, scaun, coroană, sceptru
 • povață - sfat, îndrumare, recomandare, îndemn
 • indicație - îndrumare, lămurire, recomandare, sfat, îndemn, directivă, orientare, prescripție
 • administrație - conducere, cârmuire, gospodărire, intendență (militară)
 • comandă - ordin, poruncă, dispoziție, conducere, comandament, șefie
 • consiliu - sfat, povață, îndemn, îndrumare, conducere, organ (administrativ)
 • direcție - sens, orientare, curs, perspectivă, conducere, șefie
 • gestiune - administrare, îngrijire, conducere
 • prescrie - a indica, a recomanda, a anula, a se perima, a se stinge (juridic)
 • prezenta - a (se) recomanda, a (se) arăta, a (se) înfățișa, a (se) face cunoscut, a oferi, a da, a înmâna, a expune, a vorbi
 • regla - a aranja, a potrivi, a pune la punct, a dirija, a comanda

Dex conducere

 • conducere 1 Îndrumare a unui grup de oameni, instituții, organizații , având întreaga răspundere a muncii în domeniul respectiv. 2 Direcție sau administrație a unei organizații, instituții 3-4 Persoană sau colectiv care conduce. 5 Activitate a conducătorului (1).
 • CONDÚCERE, conduceri, Acțiunea de a (se) conduce; activitatea conducătorului. ♦ Persoană sau colectiv care conduce. – conduce.


Sinonimul cuvântului conducere

Sinonimul cuvântului conducere


Testează-te!