Dicționar de sinonime

Sinonime domnie

Cuvântul „domnie” are următoarele sinonime:

domnie ( substantiv )
 1. stăpânire, cârmuire, guvernare, dominație, putere
 2. scaun, coroană, sceptru
Alte sinonime:
 • domnire
 • conducere
 • diriguire
 • oblăduire
 • chiverniseală
 • chivernisire
 • ocârmuire
 • purtare
 • purtat
 • stăpânie
 • vlădicie
 • cârmă
 • tron
 • mărie


Sinonime Apropiate

 • sceptru - domnie, putere, monarhie
 • tron - jeț, scaun regal, domnie, regalitate, stăpânire
 • cârmă - oiște, proțap, cârmuire, conducere, comandă, guvernare, domnie
 • conducere - direcție, îndrumare, administrare, cârmuire, guvernare, ghidare, comandă, stăpânire
 • guvernare - conducere, administrare, diriguire, cârmuire, chivernisim, regim, sistem politic
 • împărăție - imperiu, domnie, stăpânire, regat
 • coroană - diademă, cunună, domnie, monarhie
 • pirostrie - crăcană, cunună, coroană
 • stemă - blazon, emblemă, coroană, diademă, herb
 • vârtute - însușire, calitate, proprietate, putere, tărie, vigoare, curaj, bărbăție, vrednicie
 • violență - vehemență, dezlănțuire, impulsivitate, nestăpânire, agresivitate, brutalitate, duritate, abuz, siluire
 • viraj - cotire, ocolire, cârmuire, curbă
 • virilitate - bărbăție, forță, tărie, vigoare, putere, energie
 • virtuozitate - măiestrie, pricepere, stăpânire (deplină), iscusință
 • vitalitate - forță, vigoare, energie, putere, trăinicie

Dex domnie

 • domníe 1 (; ; în textele religioase) Cete de îngeri. 2 Slavă. 3 Autoritate politică și juridică a domnului (2). 4 Demnitatea de domn (2). 5 Timpul cât un domn (2) se afla la conducerea țării. 6 Regiune sau populație stăpânită de un domn (2). 7 Guvernare. 8 (; scaun de ~) Reședință domnească. 9 A fi în ~ A domni (1). 10 Tezaur domnesc. 11 Persoana domnitorului. 12 (Cu valoare de pronume al majestății; Domnia ta) Măria-ta. 13 Familie domnitoare. 14 Pe ~ (sau ~ii) Ca un boier. 15 Drept de proprietate. 16 Dregătorie. 17 Râie. 18 Dominare. 19 (Formează locuțiuni pronominale cu valoare de pronume de reverență) Domnia ta.
 • DOMNÍE, domnii, 1. Autoritatea politică și juridică a domnului (3); demnitatea de domn. ♦ Timpul cât un domn (3) se află la conducerea țării. ♦ Regiune sau populație stăpânită de un domn (3). 2. Dominație, stăpânire, putere. 3. (; formează locuțiuni pronominale cu valoare de pronume de reverență) Vom face cum vei hotărî Domnia Ta. ♦ (Cu valoare de pronume al maiestății) Măria Ta. – Domn + -ie.
 • DOMNÍE, domnii, 1. Autoritatea politică și juridică a domnului (3); demnitatea de domn. ♦ Timpul cât un domn (3) se află la conducerea țării. ♦ Regiune sau populație stăpânită de un domn (3). 2. Dominație, stăpânire, putere. 3. (; formează locuțiuni pronominale cu valoare de pronume de reverență) Vom face cum vei hotărî domnia-ta. ♦ (Cu valoare de pronume al maiestății) Măria-ta. – Domn + -ie.


Sinonimul cuvântului domnie

Sinonimul cuvântului domnie


Testează-te!