Dicționar de sinonime

Sinonime cutezanță

Cuvântul „cutezanță” are următoarele sinonime:

cutezanță ( substantiv )
 1. curaj, bărbăție, îndrăzneală, bravură, temeritate, neînfricare
 2. tupeu, cinism, înfruntare, aroganță
Alte sinonime:
 • dârzenie
 • încumetare
 • semeție
 • intrepiditate
 • petulanță
 • cutezare
 • suflet
 • inimă
 • voinicie
 • dârzie
 • îndrăznire
 • mărinimie
 • semețire
 • taros
 • erată
 • vitejie


Sinonime Apropiate

 • curaj - îndrăzneală, temeritate, bărbăție, cutezanță, bravură, eroism
 • temeritate - curaj, îndrăzneală, cutezanță, neînfricare
 • bravură - vitejie, eroism, bărbăție, temeritate, cutezanță, îndrăzneală
 • vârtute - însușire, calitate, proprietate, putere, tărie, vigoare, curaj, bărbăție, vrednicie
 • eroism - bravură, curaj, vitejie, voinicie
 • obrăznicie - impertinență, necuviință, sfidare, aroganță, insolență, neobrăzare, prezumție, nerușinare, îndrăzneală
 • bărbăție - virilitate, tărie, energie, putere, vigoare, curaj, vitejie
 • răutate - neomenie, violență, brutalitate, cruzime, sălbăticie, maliție, venin, cinism, sarcasm
 • temerar - îndrăzneț, curajos, neînfricat, cutezător
 • trufie - aroganță, înfumurare, mândrie, îngâmfare, infatuare, semeție
 • țâfnă - ifos, alintare, arțag, apucături, aroganță, obrăznicie
 • vanitate - orgoliu, îngâmfare, aroganță, ambiție, înfumurare
 • virilitate - bărbăție, forță, tărie, vigoare, putere, energie
 • viteaz - cutezător, temerar, eroic, curajos, dârz, imbatabil, îndrăzneț
 • fală - trufie, îngâmfare, orgoliu, vanitate, aroganță, fudulie, semeție, mândrie, strălucire

Dex cutezanță

 • cutezanță 1 Îndrăzneală. 2 Încumetare. 3 Înfruntare.
 • CUTEZÁNȚĂ, cutezanțe, Îndrăzneală, curaj, temeritate. – Cuteza + -anță.
 • CUTEZÁNȚĂ, (rar) cutezanțe, Atitudine cutezătoare; îndrăzneală, curaj de a face sau de a spune lucruri neîngăduite; semeție. I-ai răspuns cu o cutezanță pe care nu o arătaseși pînă atunci. PAS, Z. I 252. Popa Tonea, tulburat și întunecos, a certat-o pentru cutezanța ei. GALACTION, O. I 183.
 • CUTEZÁNȚĂ f. Comportare sau atitudine de om cutezător; îndrăzneală; bărbăție. /a cuteza + suf. ~anță
 • cutezanță f. îndrăzneală afară din cale, curaj eroic.
 • cutezánță f., pl. e (d. cutez cu sufixu -anță ca’n siguranță). Rar. Îndrăzneală, temeritate.
 • CUTEZÁNȚĂ s. v. curaj.
 • CUTEZANȚĂ bărbăție, bravură, curaj, dîrzenie, încumetare, îndrăzneală, neînfricare, semeție, temeritate, intrepiditate, petulanță, (rar) cutezare, ( și ) suflet, inimă, voinicie, dîrzie, îndrăznire, mărinimie, semețire, (grecism ) taros. (Dovedește o mare ~ în acțiunile sale.) erată
 • TEMERITAS EST FLORENTIS AETATIS, PRUDENTIA SENESCENTIS cutezanța este atributul tinereții, iar prudența al bătrâneții – Cicero, „De senectute”, 6, 20.


Sinonimul cuvântului cutezanță

Sinonimul cuvântului cutezanță


Testează-te!