Dicționar de sinonime

Sinonime demonstrație

Cuvântul „demonstrație” are următoarele sinonime:

demonstrație ( substantiv )
 1. probă, dovadă, raționament, argument, exhibiție
 2. manifestație, miting, protest
Alte sinonime:
 • confirmare
 • adeverire
 • arătare
 • atestare
 • certificare
 • demonstrare
 • dovedire
 • întărire
 • probare
 • coroborare
 • defilare
 • manifestare
 • protestație
 • argumentare
 • deducție
 • explicație
 • inducție
 • justificație
 • silogism
 • teoremă
 • demonstrațiune


Sinonime Apropiate

 • argument - motivare, motiv, dovadă, explicație, raționament, probă
 • manifestare - afirmare, arătare, exprimare, manifestație, demonstrație, semn, probă, dovadă, mărturie
 • manifestație - demonstrație, miting, manifestare
 • documentare - informare, cercetare, probă, dovadă, argumentare
 • probă - dovadă, mărturie, argument, încercare, verificare, examen, mostră, eșantion
 • mărturie - declarație, depoziție, atestare, dovadă, probă, indicație, adeverire
 • motiv - cauză, pricină, rațiune, temei, dovadă, pretext, argument, scuză, prilej
 • demonstra - a dovedi, a argumenta, a proba, a manifesta, a se solidariza
 • dovadă - mărturie, probă, atestare, vădire
 • miting - întrunire, adunare, manifestație
 • previzibil - probabil, de prevăzut, eventual, supozabil
 • recalcitrant - îndărătnic, nesupus, rebel, refractar, protestatar
 • recipisă - chitanță, adeverință, dovadă (scrisă)
 • reclama - a cere, a revendica, a pretinde, a se plânge, a protesta, a denunța, a demasca, a necesita, a se impune
 • subscrie - a semna, a iscăli, a aproba, a fi de acord, a subsemna, a confirma

Dex demonstrație

 • demonstrație 1 Dovedire, pe bază de argumente, raționamente logice sau exemple concrete, a adevărului sau falsului unui fapt argumentare. 2 Procedeu logic de fundamentare deductivă a adevărului unui enunț. 3 Șir de calcule, de raționamente prin care se dovedește adevărul unei teoreme sau conținutul unei formule. 4 Lecție de anatomie, de botanică care servește la demonstrare. 5 Manifestație publică cu caracter politic-social. 6 Exteriorizare a unui sentiment, a atașamentului față de o idee (prin vorbe, fapte și acțiuni). 7 ~ de forță Concentrare și desfășurare a unor forțe militare cu scopul de a intimida.
 • DEMONSTRÁȚIE, demonstrații, 1. Dovedire, pe bază de argumente și de exemple concrete, a realității unui fapt; demonstrare, argumentare. ♦ Șir de calcule, de raționamente etc. prin care se dovedește adevărul unei teoreme sau conținutul unei formule. 2. Procedeu de adâncire deductivă a adevărului unui enunț. 3. Manifestație publică cu caracter politic-social. 4. Exteriorizare a unui sentiment. ♦ Demonstrație de forță = concentrare și desfășurare a unor forțe militare cu scopul de a intimida. – Din démonstration, demonstratio, (3) demonstrațiia.


Sinonimul cuvântului demonstrație

Sinonimul cuvântului demonstrație


Testează-te!