Dicționar de sinonime

Sinonime devotament

Cuvântul „devotament” are următoarele sinonime:

devotament ( substantiv )
 1. fidelitate, atașament, lealitate
 2. abnegație, dăruire, dezinteres, tragere de inimă
Alte sinonime:
 • devotare
 • sadacat
 • cinste
 • credință
 • statornicie
 • priință
 • renunțare


Sinonime Apropiate

 • dezinteres - indiferență, apatie, delăsare, abnegație, dăruire, devotament, generozitate
 • fidelitate - devotament, constanță, atașament, credință, statornicie, conformitate, precizie, exactitate
 • lealitate - devotament, loialitate, consecvență, bună-credință, sinceritate, franchețe, fidelitate
 • abnegație - dăruire, devotament, generozitate
 • dăruire - devotament
 • credință - convingere, încredințare, certitudine, fidelitate, cinste, devotament, statornicie, speranță, nădejde
 • pietate - evlavie, cucernicie, devotament
 • sacrificiu - jertfă, ofrandă dăruire, sacrificare
 • dragoste - iubire, afecțiune, atașament, simpatie, pasiune
 • trădare - infidelitate, necredință, vindere
 • felonie - viclenie, infidelitate
 • nepăsare - indiferență, delăsare, pasivitate, dezinteres, lenevie, inerție, nesimțire, tembelism, indolență
 • afecțiune - iubire, simpatie, atașament, dragoste, boală, suferință, maladie
 • altruism - generozitate, dăruire, mărinimie, larghețe, noblețe
 • corectitudine - cinste, onestitate, probitate, integritate, lealitate

Dex devotament

 • devotamént Atașament sincer față de o persoană (sau față de o cauză), servind-o în orice împrejurare și fără rezerve abnegație, devotare, devotațiune, devoțiune (3).
 • DEVOTAMÉNT Atașament sincer față de o persoană sau față de o cauză și hotărârea de a o servi în orice împrejurare și fără rezerve; abnegație. – Din dévouement (după devota).
 • DEVOTAMÉNT Atașament sincer față de o persoană sau față de o cauză și hotărîrea de a o servi cu abnegație în orice împrejurare. Partidul comunist este puternic nu atît prin numărul membrilor săi, ci mai ales prin calitatea lor, prin fermitatea, conștiința politică și devotamentul lor față de cauza clasei muncitoare, față de cauza întregului popor muncitor. LUPTA DE CLASĂ, 1953, 5, 103. Mă uitai fix la vizitator... Citii pe figura lui un devotament și o venerație imense. ARGHEZI, P. T. 152. Este o junime unită și bravă care veghează cu un devotament nemărginit patria în pericol. BOLINTINEANU, O. 248.
 • DEVOTAMÉNT Atitudine de sacrificiu pentru cineva sau ceva; atașament față de cineva sau ceva, care merge până la sacrificiu; înclinare și hotărâre de a face orice pentru a servi pe cineva sau ceva. .
 • DEVOTAMÉNT atitudine de atașament sincer față de cineva sau ceva, care merge până la sacrificiu; abnegație. (după fr. dévouement)
 • DEVOTAMÉNT n. Atașament sincer și total față de o persoană sau față de o anumită cauză. /<fr. dévouement
 • devotament n. dispozițiune de a se devota, de a se sacrifica pentru altul.


Sinonimul cuvântului devotament

Sinonimul cuvântului devotament


Testează-te!