Dicționar de sinonime

Sinonime fidelitate

Cuvântul „fidelitate” are următoarele sinonime:

fidelitate ( substantiv )
 1. devotament, constanță, atașament, credință, statornicie
 2. conformitate, precizie, exactitate
Alte sinonime:
 • cinste
 • lealitate
 • loialitate
 • priință
 • exactitudine


Sinonime Apropiate

 • exactitate - precizie, rigoare, concordanță, punctualitate, conformitate, justețe, fidelitate
 • credință - convingere, încredințare, certitudine, fidelitate, cinste, devotament, statornicie, speranță, nădejde
 • infidelitate - necredință, trădare, adulter, inexactitate, alterare, schimbare, denaturare
 • lealitate - devotament, loialitate, consecvență, bună-credință, sinceritate, franchețe, fidelitate
 • devotament - fidelitate, atașament, lealitate, abnegație, dăruire, dezinteres, tragere de inimă
 • trădare - infidelitate, necredință, vindere
 • fermitate - tărie, constanță, statornicie, hotărâre, neclintire, intransigență, perseverență
 • labilitate - nestatornicie, inconstanță, mobilitate, schimbare, instabilitate
 • acribie - exactitate, rigoare, precizie
 • consecvență - constantă, stabilitate, statornicie
 • constanță - statornicie, invariabilitate
 • adulter - infidelitate, necredință, trădare (de soț)
 • pietate - evlavie, cucernicie, devotament
 • religie - cult, confesiune, rit, credință
 • dragoste - iubire, afecțiune, atașament, simpatie, pasiune

Dex fidelitate

 • fidelitate 1 Statornicie în convingeri, în sentimente, în atitudine credință, devotament. 2 Loialitate conjugală. 3 Precizie, exactitate în prezentarea sau în reproducerea realității, a unui text, a unui model 4 Înaltă ~ Calitate a unor aparate electroacustice de a reda cât mai fidel semnale sonore (înregistrate) hi-fi.
 • FIDELITÁTE 1. Statornicie în convingeri, în sentimente, în atitudine etc.; devotament, credință. 2. Precizie, exactitate în prezentarea sau în reproducerea realității, a unui text, a unui model etc. 3. (; în sintagma) Înaltă fidelitate = calitate a unor aparate electroacustice de a reda cât mai fidel semnale sonore (înregistrate); hi-fi. – Din fidélité, fidelitas, -atis.
 • FIDELITÁTE 1. Statornicie în convingeri, în sentimente, în atitudini etc. (față de cineva sau ceva); credință, devotament. Cu prilejul vizitei lui Petru cel Mare la Iași, Constantin Brîncoveanu îi trimite o scrisoare, dîndu-i din nou asigurări de fidelitate. IST. R.P.R. 214. 2. Exactitate, precizie în prezentarea sau în reproducerea realității, a unui text etc. să se silească a reprezenta pre romînește, în mod clar și cu fidelitate, atît înțelesul general al frazelor și al cuvintelor, cît și toată acea minunată varietate de nuanțe... a frumoaselor și măiestritelor limbe antice. ODOBESCU, S. II 361.
 • FIDELITÁTE 1. Statornicie, credință (în convingeri, în sentimente etc.); devotament. 2. Exactitate (în prezentarea, în reproducerea unui text etc.). .


Antonime fidelitate

 • Fidelitate ≠ infidelitate


Sinonimul cuvântului fidelitate

Sinonimul cuvântului fidelitate


Testează-te!