Dicționar de sinonime

Sinonime elan

Cuvântul „elan” are următoarele sinonime:

elan ( substantiv )
 1. însuflețire, avânt, ardoare, fervoare, entuziasm, înflăcărare, vioiciune, pornire, impuls, animație
 2. exaltare, căldură, pasiune, dăruire


Sinonime Apropiate

 • entuziasm - avânt, ardoare, înflăcărare, elan, însuflețire, aprindere, înfocare, exaltare, animație
 • avânt - însuflețire, elan, ardoare, patos, pornire, impuls, progres, dezvoltare, înaintare
 • ardoare - înflăcărare, entuziasm, avânt, însuflețire
 • suflu - suflare, adiere, boare, respirație, elan, avânt, pornire, entuziasm
 • frenezie - pasiune, patimă, zel, extaz, delir, avânt, elan, însuflețire
 • temperament - natură, fire, caracter, energie, elan, vitalitate, ardoare, avânt
 • vervă - volubilitate, însuflețire, vioiciune, avânt
 • flacără - flamă, pară, foc, vâlvătaie, văpaie, pălălaie, ardoare, pasiune, pornire
 • impuls - stimulent, îndemn, imbold, avânt, elan
 • animație - însuflețire, antren, vioiciune, agitație, forfotă, vânzoleală
 • fervoare - entuziasm, încântare
 • fierbințeală - dogoreală, arșiță, căldură, dogoare, caniculă, febră, temperatură, călduri, înflăcărare
 • imbold - îndemn, stimulent, impuls, pornire, stimul, stârnire
 • impulsiona - a stimula, a da avânt, a îmboldi, a determina, a impune
 • exaltat - entuziasmat, înflăcărat, aprins, însuflețit, avântat, zelos, nebun, ieșit din minți, țicnit

Dex elan

 • elan1 Animal rumegător din familia cervidelor, cu coarne mari și ramificate în formă de lopeți, care trăiește în pădurile nordice ale Europei, Asiei și Americii (Alces alces).
 • elan2 1 Însuflețire creatoare avânt, entuziasm. 2 ~ vital Principiu spiritual mistic care ar determina evoluția lumii. 3 Complex de mișcări și procedee executate în vederea efectuării unei sărituri, aruncături, alergări
 • ELÁN2, elanuri, 1. Însuflețire creatoare; avânt, entuziasm. 2. (Sport) Complex de mișcări și de procedee executate, în vederea efectuării unei sărituri sau a unei aruncări. – Din élan.
 • ELÁN1, elani, Animal rumegător nordic din familia cervidelor, cu coarne mari, ramificate și lățite în formă de lopeți (Alces alces). – Din élan.
 • ELÁN2, elanuri, Însuflețire creatoare, avînt, entuziasm. Elanul cu care oamenii muncii din țara noastră desfășoară, sub conducerea partidului, lupta pentru construirea socialismului constituie un izvor nesecat de noi și noi realizări. SCÎNTEIA, 1953, 2751. Pasionatele elanuri patriotice din aceste legende au cauza și în mijlocul social în care trăia poetul . DEMETRESCU, O. 161. Încîntat, se depărtă cu ea într-un elan furtunos și triumfal. REBREANU, R. I 221.
 • ELÁN1, elani, Animal rumegător cu coarne late și ramificate, din familia cerbilor, care trăiește în pădurile nordice ale Europei, Americii și Asiei (Alces alces). – Variantă: (rar) ialán (SADOVEANU, N. P. 164)


Sinonimul cuvântului elan

Sinonimul cuvântului elan


Testează-te!