Dicționar de sinonime

Sinonime temperament

Cuvântul „temperament” are următoarele sinonime:

temperament ( substantiv )
 1. natură, fire, caracter
 2. energie, elan, vitalitate, ardoare, avânt
Alte sinonime:
 • aer
 • climat
 • climă
 • conformație
 • constituție
 • factură
 • fizic
 • structură
 • temperatură
 • vreme
 • umoare
 • natural
 • duh
 • inimă
 • impetuozitate
 • suflet
 • mau
 • erată
 • nerv


Sinonime Apropiate

 • natură - realitate, univers, mediu, viață, lume, fire, temperament, caracter, calitate
 • fire - natură, univers, lume, viață, caracter, structură, temperament, nărav, apucătură
 • entuziasm - avânt, ardoare, înflăcărare, elan, însuflețire, aprindere, înfocare, exaltare, animație
 • caracter - particularitate, notă, marcă, însușire, atribut, calitate, fel, natură, temperament
 • avânt - însuflețire, elan, ardoare, patos, pornire, impuls, progres, dezvoltare, înaintare
 • elan - însuflețire, avânt, ardoare, fervoare, entuziasm, înflăcărare, vioiciune, pornire, impuls
 • suflu - suflare, adiere, boare, respirație, elan, avânt, pornire, entuziasm
 • temperamental - avântat, înflăcărat, ardent, nervos
 • vitalitate - forță, vigoare, energie, putere, trăinicie
 • firesc - natural, normal, simplu, obișnuit, degajat, spontan, dezinvolt, necăutat
 • impuls - stimulent, îndemn, imbold, avânt, elan
 • instinctiv - inconștient, automat, natural, firesc
 • nativ - înnăscut, natural, congenital, firesc, curat, pur, nefalsificat
 • natural - elementar, firesc, curat, pur, nativ, frust, genuin, neamestecat, necorupt
 • necăutat - natural, firesc, degajat, spontan, simplu

Dex temperament

 • temperament 1 Temperatură (1). 2 Climă (1). 3 Organism al unei persoane. 4 Tip de organism considerat din punctul de vedere al caracterelor generale congenitale ale funcționării lui, explicat la origine prin dozarea celor patru umori. 5 Constituție a corpului crasis. 6 Ansamblul trăsăturilor psihofiziologice ale unui individ, care se reflectă în special în particularitățile de intensitate și de viteză ale reacțiilor psihice și motorii fire, natură, nărav, natural, talent (7). 7 A avea ~ A fi înclinat spre plăcerile trupești. 8 A fi nervos. 9 Energie vitală avânt, elan, impetuozitate. 10 ~ul arborilor Mod de comportare a speciilor forestiere față de lumină.
 • TEMPERAMÉNT, temperamente, Ansamblul trăsăturilor fiziologice și nervoase care condiționează capacitatea de lucru, echilibrul și stăpânirea de sine a unei persoane; fire. ♦ Energie vitală, avânt, elan, impetuozitate; vioiciune. – Din tempérament, temperamentum.
 • TEMPERAMÉNT, temperamente, Ansamblul trăsăturilor fiziologice și nervoase ale unei persoane, care determină diferențieri psihice și de comportament între indivizi; fire. ♦ Energie vitală, avânt, elan, impetuozitate; vioiciune. – Din tempérament, temperamentum.


Sinonimul cuvântului temperament

Sinonimul cuvântului temperament


Testează-te!