Dicționar de sinonime

Sinonime elocvent

Cuvântul „elocvent” are următoarele sinonime:

elocvent ( adjectiv )
 • convingător
 • edificator
 • expresiv
 • semnificativ
 • grăitor
 • sugestiv
 • plastic
Alte sinonime:
 • concludent
 • demonstrativ
 • ilustrativ
 • limbut
 • slovesnic


Sinonime Apropiate

 • grăitor - convingător, concludent, edificator, decisiv
 • convingător - hotărâtor, concludent, grăitor, decisiv, edificator, valabil
 • evocator - sugestiv, expresiv, evocativ, elocvent, pregnant, viu
 • expresiv - evocator, plastic, pregnant, sugestiv, viu, pitoresc
 • expresivitate - plasticitate, elocvență, sugestie, stil, pregnanță
 • elocvență - oratorie, retorică, expresivitate, pregnanță, plasticitate
 • pilduitor - exemplar, elocvent, grăitor, ilustrativ
 • probant - edificator, lămuritor, convingător
 • sugestiv - provocator, simpatic, expresiv, dinamic, pitoresc
 • concludent - hotărâtor, grăitor, edificator, decisiv, probant
 • nuanțat - pitoresc, plastic, expresiv, variat, dozat
 • searbăd - fad, insipid, monoton, plictisitor, inexpresiv
 • spălăcit - decolorat, șters, inexpresiv, palid, searbăd, fad
 • șters - spălăcit, decolorat, inexpresiv, stins, discret, mediocru, fără strălucire
 • fad - nesărat, fără gust, searbăd, insipid, anost, banal, inexpresiv, plicticos

Dex elocvent

 • elocvent, ~ă 1-2 , (Persoană) care are darul de a expune frumos și convingător. 3 ( privire, mimică ) Care exprimă cu claritate ceva. 4-5 , ( manifestări, acțiuni ale oamenilor) (În mod) expresiv și convingător. 6 ( creații artistice) Care exprimă cu claritate un anumit mesaj.
 • ELOCVÉNT, -Ă, elocvenți, -te, Care are darul de a expune frumos și convingător. ♦ (Adesea adverbial) Plin de înțeles; grăitor, demonstrativ, expresiv, semnificativ. – Din éloquent, eloquens, -ntis.
 • ELOCVÉNT, -Ă, elocvenți, -te, 1. (Despre persoane) Care are darul de a expune, de a prezenta un subiect în chip frumos și convingător. Orator elocvent.Irena refuză să privească tabloul pe care i-l apropia de privire această fată elocventă. CAMIL PETRESCU, N. 171. 2. (Despre lucruri, acțiuni) Care spune mult, plin de înțeles, demonstrativ, expresiv, semnificativ. Gest elocvent. Privire elocventă.Presărat cu cetăți vechi în ruină și cu turle de biserici ascuțite, Ardealul își desfășoară peisajele... sub semnul acestor străvechi și elocvente construcții. BOGZA, C. O. 9. Dădea din mîni, cu o elocventă artă a gestului. C. PETRESCU, C. V. 53. ◊ (Adverbial) Trecînd pe lîngă tot ceea ce, atît de elocvent, viitorul și trecutul îngrămădesc pe malurile lui, Oltul își mînă mereu apele. BOGZA, C. O. 204.
 • ELOCVÉNT, -Ă 1. Care vorbește frumos și convingător. 2. Plin de conținut, expresiv, demonstrativ. .


Sinonimul cuvântului elocvent

Sinonimul cuvântului elocvent


Testează-te!